Rapport: Svenskan behöver positiv särbehandling i Finland – "Svenskfinland har inget telefonnummer"

Svenskfinland saknar en självskriven huvudaktör som kunde vara pådrivande i arbetet för att stärka svenskans ställning i Finland, anser Johan Häggman.

"Den demografiska utvecklingen skapar oro med tanke på Finlands framtid som tvåspråkigt land", säger Johan Häggman, politisk rådgivare och upphovsman till Magmas senaste rapport om språkstrategier.
20.10.2021 14:30
Satsa på svensk integration av invandrare, inför positiv särbehandling av svenskan och utse en språkombudsman. Bland annat det här föreslår den politiske rådgivaren Johan Häggman i en ny rapport om språkliga strategier, som ges ut av tankesmedjan Magma.
– Vi har ett bra regelverk och en stark lagstiftning som skyddar svenskans ställning, men det räcker inte. Svenskan trängs trots det undan i Finland, säger Johan Häggman.
Han hänvisar bland annat till den demografiska utvecklingen som innebär att antalet finlandssvenskar blir allt färre. Orsakerna till denna utveckling stavas förfinskning, assimilation, låg nativitet och utflyttning till Sverige.

ANDRA LÄSER