Sopranen Suvi Lehtonen-Gräsbeck och pianisten Folke Gräsbeck i Lovisa kyrka på lördag

I konsertprogrammet ingår andliga sånger på både svenska och finska, och hebreiska sånger.

Sopranen Suvi Lehtonen-Gräsbeck och pianisten Folke Gräsbeck håller konsert i Lovisa kyrka på lördag.
11.03.2022 10:12 UPPDATERAD 11.03.2022 10:40
Sopranen Suvi Lehtonen-Gräsbeck och pianisten Folke Gräsbeck håller en konsert i Lovisa kyrka lördagen den 12 mars klockan 18.00. Konserten heter “Ödemarken skall fröjda sig”, och i programmet ingår andliga sånger på både svenska och finska, samt hebreiska sånger. Stephen Adams majestätiska Jerusalem får avsluta konserten.
Suvi är uppvuxen i Lahtis, där hennes far, prosten Eino Lehtonen var anställd inom församlingen. Hon besökte Israel redan som åttaåring tillsammans med sin far, när han brukade föra grupper av församlingsmedlemmar på besök i det heliga landet.
Hon följde med på resorna flera gånger, och började samla på hebreiska sånger. Dessa sammanställde hon senare till konsertprogram. Eino Lehtonen föddes i Lovisa, och växte upp i ett av Lovisas mest kända hus – tornhuset med brännvinstillverkning. Brodern Arvi tänkte i ett senare skede låta riva huset, men myndigheterna satte stopp för det. Suvi har ärvt faderns och farbrödernas glada och otvungna tvåspråkighet, något som märks i urvalet av andliga sånger på lördagens konsert.
Makarna Gräsbeck brukar också framföra musik av Sibelius. Suvi uruppförde ursprungligen den okända sången En visa, komponerad i Lovisa. På finska sjunger hon Sibelius’ Herran siunaus som på grund av sin avancerade struktur är rätt ovanlig både i liturgiska sammanhang och på konserter.
Suvis pianistmake Folke Gräsbeck har under flera års tid gjort skivinspelningar av Sibelius’ musik. Av denna repertoar framförs på torsdagen den fyrsatsiga sviten Belsassars gästabud op. 51, en av Sibelius’ få kompositioner med biblisk anknytning.
Berättelsen baserar sig på Hjalmar Procopés skådespel från år 1905, som i sin tur utgår från femte kapitlet ur Daniels bok i gamla testamentet. Sibelius komponerade sedan år 1906 skådespelsmusik för en liten orkester, och han gjorde kort därpå ett originalarrangemang för piano. I gruppen ingår internationellt firade stycken som Nocturne och Solitude, vari Suvi bistår med sång.

ANDRA LÄSER