Nu är planen för vägarbeten i regionen färdig – på listan finns viltstängslen och broarbeten

Närings-, trafik- och miljöcentralen har lagt ut sin plan för väghållningen och trafiken för tiden 2021 till 2024. I planen framkommer vilka vägprojekt är i antågande.

PLAN. NTM-centralen har offentliggjort sin fyraårsplan för väghållningen och trafiken.
24.07.2020 10:09 UPPDATERAD 24.07.2020 10:11
I planen lägger NTM-centralen ut sin strategi för de kommande fyra åren. På listan av de mest brådskande projekten finns också flera ställen som är bekanta för östnylänningar. Till exempel i Sibbo ska man göra nya trafikarrangemang vid korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen, i Lovisa ska en sänka i motorvägen i Gammelby åtgärdas och i Borgå ska man reparera viltstängsel på riksväg 7 mellan Drägsby och Ernestas.
Men många andra problemplatser lyser med sin frånvaro.
– Det är tråkigt men det är mycket svårt att göra alla lyckliga med de begränsade resurser som finns, säger Salla-Mari Rintala, chef för kollektivtrafikgruppen på NTM-centralen i Nyland.

ANDRA LÄSER