Borgå söker dagispersonal – "Situationen inte lika akut som i Helsingfors"

Borgå stad har över 90 lediga tjänster inom småbarnspedagogiken.

Nu rekryteras arbetstagare och förmän till stadens daghem.

– Det är mycket personalförändringar på kommande i år på grund av pensioneringar, flytt från orten och omorganiseringar av arbetsuppgifter, berättar ledaren för småbarnspedagogiken Marjaana Kantonen.

Antalet platser som måste fyllas är därför större än i fjol.

– Situationen är ändå inte lika dålig som i Helsingfors. I Borgå har vi alltid gått in för att ha två barnträdgårdslärare och en barnskötare i alla grupper, också före den nya lagen om småbarnspedagogik.

Enligt lagen ska minst två tredjedelar av personalen ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik.

– Men visst har vi obehöriga anställda också. Speciellt på svenskt håll har det varit svårt att hitta tillräckligt med behörig personal.

Förutom fem ordinarie daghemsföreståndare söker Borgå stad barnträdgårdslärare och barnskötare både som ordinarie och för viss tids anställning till såväl de finsk- som svenskspråkiga daghemmen. Sammanlagt finns det över 90 lediganslagna arbetsplatser.

I Borgå har man inom småbarnspedagogiken satsat på lokalerna och personalen, betonar Kantonen.

– Vi har fungerande läromiljöer och erbjuder vår personal många olika möjligheter att uppdatera och öka sitt vetande och kunnande.

Alla lediga arbetsplatser inom småbarnspedagogiken finns här. Ansökningstiden går ut 17.2.2020.

ANDRA LÄSER