Hagfors gör nytt försök med kulturbråket

Det har visat sig vara svårt att få ut utredningen som gjordes med anledning av "kulturbråket" i Lovisa. Nu siktar Kari Hagfors på förvaltningsdomstolen.

BESLUT. Kari Hagfors (t.v.) gör nu ett nytt försök att få ut utredningen.
21.09.2018 17:00
Redan tidigare i september försökte lokaltidningen Loviisan Sanomat få ut utredningen kring det omtalade "kulturbråket" i Lovisa – ett inflammerat gräl kopplat till Ralf Forsströms utställning på Almska gården.
Tidningen fick till sist bara en reviderad version, något som chefredaktör Arto Henriksson kommenterar i en ledare (18.9). I ledaren skriver han att tidningen trots bristerna inte går vidare med saken eftersom de centrala frågorna besvaras, även om vissa frågor ännu förblir öppna. Själva principen är ändå viktig, fortsätter han, och menar att det inte handlar om att lägga näsan i blöt.
– Det är fråga om den livsviktiga offentlighetsprincipen som säkerställer transparent beslutsfattande och bruk av makt, skriver Henriksson.
Nu gör fullmäktigeledamot Kari Hagfors (C) för egen del ett nytt försök.
– Som beslutsfattare är jag berättigad att få utredningen för att kunna fatta rätt beslut. Jag vill ha helheten, inte en putsad och slipad version, säger Hagfors.

Pyrde en tid

Det var i juni som strålkastarna riktades mot kulturbråket som pyrde under ytan inom kultursektorn. Det skar sig mellan scenografen Ralf Forsström och stadens kulturförvaltning, som kände sig illa behandlad.
Av kulturnämndens föredragningslista från tidigare i höst kan man läsa att "våren och sommaren var en turbulent tid med ömsesidiga anklagelser, förstörda personrelationer och en kulturproducent som avgår.".
Utredningen gjordes av kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg och chefen för fritidsväsendet, Leif Eriksson. I ett utlåtande i augusti konstaterade nämnden att bråket är slutbehandlat och att man går vidare.
Till sist var utställningen en stor succé.

Väljer domstolen

Såväl Rosenberg som Eriksson har ansett att utredningen inte ska ges offentlighet eftersom den är gjord för stadens interna arbete och den inte innehåller information som ska fogas till arkivet.
Kari Hagfors lyssnar inte på det örat. Han säger att han bett om utredningen ett par gånger, och att han nu ämnar författa en skrivelse till kulturnämnden. Budet är att nämnden antingen ger ut utredningen, eller en adress där han kan överklaga ett negativt beslut.
– Jag hoppas förstås att nämnden inser att de ska ge ut hela utredningen. Om inte, så vänder jag mig till förvaltningsdomstolen.

ANDRA LÄSER