Är du en sann politiker i Borgå?

Går du helhjärtat in för att säkra din plats i kommun- och områdesvalen de kommande 30 åren?

Här får du ett gratis tips av en 82-åring som besitter alla mänsklighetens fel och brister, om hur du bör göra. Samla kring dig likasinnade politiker oberoende av partitillhörighet och jobba för att de miljoner som staden nu står i beråd att gräva ned i Kokon, i stället fonderar de pengarna till löner åt hälso-, sjuk- och äldrevårdare, löner som startar med siffran 3 de närmaste 5 åren.

Vad händer? Jo, då ryktet att Borgå är den kommun som betalar de bästa lönerna i Finland åt sina vårdare, sprider sig i riket kommer alla nybakade vårdare med de senaste moderna kunskaperna att söka sig till Borgå.

Unga människor som bildar familj och skaffar sig bostad flyttar gärna till Borgå eftersom de ser att här får man gedigen vård för alla familjemedlemmar. Här behandlas patienterna bra emedan vårdarna trivs på sina arbetsplatser. Och sist men inte minst! Du sanne politiker kan gona dig med epitetet: Det var hen som satte Borgå som nummer Ett på Finlands välfärdskarta!

Zacharias Johansson, 82, Borgå.