Försäkringsbolag samlade informationen: Så här många kollisioner med viltdjur ägde rum 2019

Försäkringsbolaget Lokaltapiola har sammanställt statistiken över kollisioner med viltdjur på företagets verksamhetsområde.

Älgen är det djur som orsakar flest olyckor som leder till personskador.
08.10.2020 08:30 UPPDATERAD 08.10.2020 13:09
Med hösten kommer inte bara mörkret – tiden innebär en större risk för viltolyckor på vägarna. Enligt Statistikcentralens siffror från 2019 visar också att flest viltkollisioner ägde rum i oktober och november.
Försäkringsbolaget Lokaltapiola påminner om att ta det försiktigt på vägarna när hösten nu är här. Samtidigt passar försäkringsbolaget på att sammanställa olycksstatistiken från 2019.

Rör på sig

Att olycksrisken är störst på hösten förklaras av många faktorer – däribland jaktsäsongen och den samtidigt infallande brunsttiden som får djuren i rörelse. Många hjortdjur förflyttar sig också till vinterbete på hösten. Samtidigt innebär mörkret och vädret att förhållandena på vägarna blir sämre.
– Det lönar sig att vara uppmärksam i trafiken i morgon- och kvällsskymningen, eftersom hjortdjuren helst rör sig vid soluppgång och solnedgång, säger Erik Valros, vd på Lokaltapiola Nyland.
Bolaget citerar Statistikcentralen som räknar med totalt 13 433 viltolyckor i Finland år 2019, alltså ungefär 1 000 fler än 2018. Antalet älgolyckor har legat på cirka 2 000 under de senaste åren. Förra året statistikfördes 6 507 vitsvanshjortkollisioner och 4 792 rådjurskollisioner.
Antalet viltolyckor har under de senaste åren ökat i Finland, även om älgkollisioner som orsakat allvarliga skador har blivit färre. Allt fler kollisioner inträffar med mindre hjortdjur.

Oljevägen och 170

På Lokaltapiola Nylands verksamhetsområde har det inträffat flest älgkollisioner i Nurmijärvi, Kyrkslätt, Borgå och Mäntsälä.
De flesta personskadorna uppstår av naturliga orsaker i älgkollisioner, och enligt Statistikcentralen skadades 119 personer i älgolyckor i Finland i fjol. I hjortolyckor skadades 38 personer. Hjort- och rådjurskollisioner koncentreras till västra och södra delarna av Finland, där stammen är tätast.
Inom försäkringsbolagets område är det väg nummer 51 i Kyrkslätt som är farligast. Specifikt i östra Nyland är det väg 170 och Oljevägen som sticker ut.
– De hjortdjursskador som vi ersätter är allt oftare hjortskador. En växande stam syns i flera farosituationer i trafiken, säger Valros.
Han nämner ändå att Naturresursinstitutet uppskattar att ökningen av vitsvanshjortstammen nu skulle ha stannat av och att det förhoppningsvis återspeglas i trafiksäkerheten.

Av viltolyckorna i vägtrafiken förra året inträffade 48 procent med vitsvanshjortar, 36 procent med rådjur och 15 procent med älgar enligt Statistikcentralen.
Andelen skogs- och dovhjortar samt vildsvin är mycket liten. Rådjuret är ett mycket litet hjortdjur, så ofta skadas bara själva djuret i kollisionen.
Enligt Trafikförsäkringscentralen fick alla försäkringsbolag kännedom om sammanlagt 15 207 älg-, hjort- och renolyckor i fjol. På Lokaltapiolas område är siffran totalt 1 233, varav företaget stått för 194.
För Lokaltapiola innebär de 194 olyckorna ersättningar för totalt 730 000 euro. I medeltal har skadorna kostat drygt 3 500 euro.
151 viltolyckor ägde rum i Borgå, varav Lokaltapiola stod för 34.
Siffran i Sibbo är 117 (Lokaltapiola 14), i Lovisa är den 62 (Lokaltapiola 8).
Oljevägen och väg 170 sticker ut i statistiken.

ANDRA LÄSER