Ny app för äldre – "Ett verktyg för att stödja seniorers sociala liv på deras villkor"

Seniorer som fått kommentera prototyperna till den nya applikationen anser att sociala medier i dag är för stökiga. Därför ska en enklare applikation nu fungera enligt de äldres önskemål.

Över 50 frivilliga seniorer med en medelålder kring 80 år har fått ge feedback på prototyperna till applikationen.
Inom kort lanserar Åbo Akademi det sociala mediet komMED, en applikation designad och anpassad för äldre användare.
Applikationen har planerats utifrån tidigare forskningsresultat och utarbetats enligt den feedback som kommit in från både organisationshåll och över 50 frivilliga seniorer med en medelålder kring 80 år.
"Den här plattformen handlar inte om att användarna ska lära sig något nytt, snarare ska den vara ett sätt att inspirera till att använda teknik, ett verktyg för att stödja seniorernas sociala liv på deras egna villkor", säger Anna Forsman som är projektledare, docent och akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, i ett pressmeddelande.
"Många äldre upplever att de sociala medier som finns i dag är för stökiga och därför ville vi utveckla en bättre anpassad applikation. Utifrån den feedback vi fått kunde vi konstatera att till exempel chattfunktioner är överflödiga och att samla ett nätverk av vänner kan kännas obekvämt."
Däremot har de äldre som gett feedback på prototyperna av applikationen i stället efterfrågat möjligheterna att exempelvis skapa egna evenemang och se hurdana aktiviteter som just nu finns till buds.
Applikationen har utvecklats av Åbo Akademis innovationsprojekt @geing Online, i nära samarbete med såväl social- och hälsovårdssektorn, regionala organisationer och näringslivet. Kodningen har it-företaget Black Label Bytes ansvarat för.
Innovationsprojektet @geing Online har pågått sedan september 2017 och avslutas vid årsskiftet 2020. Åbo Akademi har fungerat som projektets samordnande stödmottagare, men projektet har utförts i samarbete med Umeå Universitet och Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Huvudfinansiären för projektet är Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020, och som medfinansiärer har funnits Österbottens Förbund, Region Västerbotten och Högskolestiftelsen i Österbotten.
ANDRA LÄSER