Parhusboende: Har du koll på din brandsäkerhet?

Snart är det parhusinvånarnas tur att bedöma brandsäkerheten i hemmet.

År 2022 fokuseras självbedömningen på cirka 1800 parhus på räddningsverkets verksamhetsområde i östra Nyland.
Inom några dagar kan det dyka upp ett brev om självbedömning av brandsäkerhet i folks postlådor, särskilt om man bor i parhus. Med brevet, som kommer från Östra Nylands räddningsverk, får man en brandsäkerhetsguide som hjälper att göra en självbedömning och ger råd om hur man kan förbättra tryggheten i hemmet.
Målet med självbedömningen är att bättra på kunskaperna om trygghet i hemmet, att bättra på brandsäkerheten i bostäderna och förebygga olyckor. Brandsäkerhetsguiden och självbedömningsblanketten ska hjälpa parhusmänniskor att kartlägga och åtgärda eventuella brister i brandsäkerheten.
Vid behov ger räddningsmyndigheten råd och anvisningar. De gör även olika övervakningsåtgärder och kan utföra stickprov i form av brandgranskningar.
Räddningsverket önskar att den som får blanketten skickar in svaren i första hand via webben eller med hjälp av den bifogade QR-koden. Eventuella frågor kan riktas till jourhavande brandinspektören via e-post palotarkastaja@porvoo.fi eller per telefon 040 631 2916 (vardagar klockan 9 – 14.30).
ANDRA LÄSER