Borgå museums verksamhet presenterades i styrelsen

Ska Borgå museum bli en del av stadens organisation? Behandlingen av den frågan inleddes i stadsstyrelsen på måndagen och ledamöterna fick en rejäl dos information om hur museet fungerar.

Utställningslokalen Gamla rådhuset ägs av Borgå stad medan Borgå museums samlingar till största delen ägs av museiföreningen.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
24.08.2022 12:31 UPPDATERAD 24.08.2022 14:12
I nuläget drivs Borgå museum av privata Borgå museiförening så staden kan inte på egen hand ta beslut om att införliva verksamheten. Att föreningen inte så där bara är med på noterna har varit klart redan länge och senast förra veckan sade ordförande Jukka Kullberg att man tycker att det nuvarande systemet är fungerande och att man vill bygga vidare på det. Borgå stad har ändå möjligheten att dra åt tumskruven i och med att staden står för 49 procent av föreningens finansiering och dessutom äger utställningslokalerna.
Efter att frågan om museets framtid bordlades under stadsstyrelsens möte i juni har stadens budskap varit att man vill gå vidare i lugn och ro. Så på måndagens styrelsemöte hade museiföreningen representerad av bland annat Kullberg chansen att presentera museets verksamhet för styrelsemedlemmarna.

ANDRA LÄSER