Hannis kandidat står på vårdarnas sida också efter valet

För vårdpersonalen är en bra kandidat i riksdagsvalet en kandidat som också efter valet kommer ihåg vårdarna. Nyvalda ordföranden för Tehys avdelning vid Borgå sjukhus Hanni Harjula har ännu inte hittat rätt kandidat – men hon vet vilka värderingar kandidaten ska ha.

Hanni Harjula, ordförande för vårdfacket Tehys lokalavdelning vid Borgå sjukhus, ser vårdfrågan som ett viktigt valtema inför riksdagsvalet. Den kandidat som får vårdarnas röster ska ha vårdarna i åtanke också efter valet.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
10.03.2023 15:21 UPPDATERAD 11.03.2023 08:17
Vårdarna går till val i efterdyningarna av den utdragna arbetstvisten som slutligen gav vårdpersonalen lite högre lön. Men vårdarna kämpade också för bättre arbetsförhållanden och där finns ännu mycket att förbättra. 
– Högre lön är viktigt, men det är bara en del av helheten. Också arbetsförhållandena måste bli bättre om det ska finnas människor som vill jobba som vårdare, säger Hanni Harjula som leder vårdfacket Tehys avdelning på Borgå sjukhus.
Hon efterlyser bland annat striktare spelregler och en instans som ser till så de reglerna följs.

ANDRA LÄSER