Högprioritera arbete och studier för unga

När ungdomarna tittar framåt, funderar på studier och jobb, och vad ett gott liv egentligen är, gäller det att lyssna på dem och göra dem delaktiga. Besluten som fattas måste göra skillnad för dem.

LedareHelén Kurri
03.02.2017 06:00
På tisdag kan arbetssökande och arbetsgivare träffas i samband med rekryteringsmässan Donfabriken i Konstfabriken.
Just nu är det många ungdomar som söker sommarjobb och mässan är en ypperlig chans att knyta kontakter.
Sommarjobbet är en viktig inkörsport till framtidens arbetsliv. Man får lära sig att ta ansvar, dagen struktureras enligt arbetsrutiner, man hör till en arbetsgemenskap och man får lön. Erfarenheter som är viktiga när man går vidare i livet för att studera och arbeta.
Konkurrensen om jobben är stor och många får aldrig det där första sommarjobbet och hittar inte till rätt utbildning. Åren går utan jobb, utan studier.
Färsk sysselsättningsstatistik visar att ungdomsarbetslösheten i Finland har börjat minska. Det är positivt. Men oroväckande är att antalet unga långtidsarbetslösa fortsätter att öka. Utsikterna kan vara ett liv i fattigdom och bristande samhällsengagemang, en känsla av att stå utanför det etablerade samhället, utan möjligheter att påverka eller utan något att bidra med.
Samtidigt pågår en global urbaniseringstrend bland unga. Universitet och storstäder tävlar om de unga och välutbildade. Då handlar det inte om att flytta från Lovisa till Helsingfors, utan till Stockholm, Köpenhamn eller till andra storstäder med universitet som har lockande utbildningar.
Det tyder på en polarisering i samhället, som vi ser på flera fronter.
Ett utanförskap som grundas redan i unga år kan vara en personlig tragedi. Undersökningar visar att ju mer arbetslöshet och tillfälliga anställningar i unga år, desto sämre psykisk hälsa senare i livet.
Men det är också en farlig samhällsutveckling om stora grupper upplever sig stå utanför samhället, utan något att ge, att få, utan hopp.
Vi har sett det här redan länge i Sydeuropa, där arbetslösheten bland unga ligger på över 40 procent i vissa länder.
Det som behövs är åtgärder riktade direkt till unga. Det satsas pengar på åtgärder och projekt som ska nå och fånga upp unga som riskerar att marginaliseras.
Den statliga ungdomsgarantin som förra regeringen införde hör till de åtgärder som fortsätter, även om den nuvarande regeringen har minskat på anslagen. Uppsökande ungdomsarbete, lönestöd och läroavtal är några av metoderna för att stävja den dystra utvecklingen.
Projektet Ohjaamo – Navigatorn är en mångprofessionell modell för stöd åt unga, och i Borgå firade Navigatorn ettårsdag nyligen. Projektet finansieras med pengar ur den Europeiska socialfonden under tre år, och den stora frågan är vad man gör när projektet tar slut.
Snart mister kommunerna ansvaret för social- och hälsovården. Arbets- och näringsbyråernas verksamhet privatiseras alltmer. Kvar blir bitar som bildning och förebyggande arbete.
Här borde kommunerna ta sig en grundlig funderare. Hur ska samarbetet se ut i fortsättningen och hur ska det finansieras?
När ungdomarna tittar framåt, funderar på studier och jobb, och vad ett gott liv egentligen är, gäller det att lyssna på dem och göra dem delaktiga. Besluten som fattas måste göra skillnad för dem.
Det kommer försiktigt positiva signaler om att de ekonomiska hjulen börjar rulla så småningom. Därför sitter Donfabriken riktigt bra också just nu. Där om någonsin kan bra kontakter knytas och nya möjligheter födas.