Lägerliv och gemenskap för hjälpledare

Vad är en hjälpledare? Hur går hjälpledarutbildningen till? Vilka egenskaper är bra att ha som hjälpledare? Blivande hjälpledare har fått svara på dessa frågor.

RÖRELSESÅNG. Till dagens uteprogram hör program för barnfamiljer.
Varje år ordnas det en hjälpledarkurs för konfirmerade ungdomar i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Årets hjälpledare samlades för sitt sista utbildningstillfälle för ett par veckor sedan, ett läger på Pellinge kursgård.
Ungdomsledare Henna Liljeström berättar att det är viktigt att det utbildas nya hjälpledare eftersom kyrkan ordnar mycket läger.
– Hjälpledargruppen är den största frivilliggruppen inom kyrkan, säger hon.
Enligt Henna Liljeström är det ingen skillnad om en blivande hjälpledare är modig eller blyg. Det viktigaste är att man är sig själv. Alla är välkomna med på hjälpledarkursen.
När man gått hjälpledarutbildningen kan man fungera som en slags ledare på skriftskolläger, barn- och familjeläger, som barnvakt på olika tillställningar samt hjälpa till på församlingsjippon, i hela Svenskfinland.

Social och positiv

Under hjälpledarutbildningen lär man sig bland annat hur man ska leda grupper, och ungdomarna får öva sig på att hålla program för varandra. Förutom det får man också vara med och förbereda en gudstjänst och medverka i den.
– Det är viktigt att vara social och positiv, säger Anton Beijar.
Han berättar att hans storebror har gått hjälpledarutbildningen, och att han sade att den var jätterolig.
Hanna Nordman säger att utbildningen har tagit en stor del av fritiden, men tycker ändå att den nog har varit värd det.
– Utbildningen har varit jätterolig och man har lärt sig nya saker!
För Emilia Melén betyder hjälpledararbetet att kunna ta ansvar och att vara en ledare, någon som yngre kan lita på. Hon tycker att de andra på utbildningen varit öppna och att hon lärt känna nya människor.
Oscar Björkell tycker att hjälpledarutbildningen är som en fortsättning på skriftskolan, och ville gå utbildningen eftersom hans eget skriftskoleläger var så bra.

Gemenskap är viktigt

– Jag har ända sedan jag var liten velat bli hjälpledare. Det är roligt att utbildningen går så snabbt!
Det säger Amanda Ahlgren. Hon ser fram emot gemenskapen på de läger där hon får vara hjälpledare, gemenskapen var på topp på hennes eget skriftskolläger.
Oscar Björkell tycker också att gemenskapen på läger är viktig.
– Det är så skönt att gå till andakterna på kvällen!
De flesta hjälpledarna vill helst åka på ett skriftskolläger, men kan också tänka sig till exempel barnläger. Många nyblivna hjälpledare brukar söka till sommarens skriftskolläger, men alla ryms inte med på ett läger det första året. Det är bara att söka på nytt följande år, och under tiden kan man vara med på andra församlingstillställningar.

Hjälpledarutbildning

Längd: Tar ett skolår att utföra.
Omfattar: Fyra utbildningsdagar på församlingshemmet, två läger, planerande av och deltagande i en gudstjänst, att gå på en kvällsmässa, att besöka församlingens ungdomsvåning tre gånger, hemläxor.
Sedan? När man gått hjälpledarutbildningen kan man fungera som hjälpledare på församlingens läger i hela Svenskfinland. Om man vill bli en grad högre kan man gå en fortsättningskurs, "NHG", "När Hjärtat Gråter", redan följande höst.

Bra för resten av livet

Henna Liljeström berättar att antalet konfirmerade ungdomar som vill bli hjälpledare brukar hållas ganska konstant, ungefär en fjärdedel av konfirmanderna. Det här året blir 43 ungdomar färdiga hjälpledare.
– Vi skulle inte klara oss utan hjälpledare. Det är forskat att ungdomar lär sig bäst av andra ungdomar, säger Henna Liljeström.
Målet med hjälpledarutbildningen är att ta upp allt det som man som hjälpledare kan uppleva. Liljeström säger ändå att man inte kan förbereda sig för allt på förhand.
Hon säger att hjälpledarutbildningen är bra för resten av livet, och att man under vintern får se hur ungdomarna växer och blir bättre.
– Under utbildningen har jag lärt mig hur man kan vara en bra människa, säger Anton Beijar.
Oscar Björkell ser fram emot att få vara med på olika läger som hjälpledare. Man får också en liten lön.
– Pengarna är inte det viktigaste för mig.
Efter att hjälpledarna välsignats i kyrkan och fått hjälpledarintyget på posten är de klara att fungera som hjälpledare, redan den här våren.