Byggnadsforskare: "Det är vårt ansvar att skydda värdefulla kulturmiljöer"

En kulturhistoriskt värdefull byggnad blir inte mindre värdefull bara för att den är i dåligt skick. Likafullt är den värd att skydda säger byggnadsforskare Kirsi Toivonen på Borgå museum.

– Förfall ligger inte i någons intresse, byggnader ska användas, säger byggnadsforskare Kirsi Toivonen på Borgå museum. Brunbergs gamla karamellfabrik vid Stadsparken beskriver hon som obestridligt värdefull.
Skyddade byggnader i centrum av Borgå som präglas av olika grader av förfall är ett ämne som stadsborna återkommer till om och om igen. Nu senast aktualiserades diskussionen igen i samband med en anlagd brand i Brunbergs gamla fabrik vid Stadsparken – tegelbyggnaden från 1910-talet som stått tom sedan musikinstitutet flyttade ut för mer än tio år sedan.

ANDRA LÄSER