Väglagets märkliga räkningar förvirrar Pellingebor

Den nya lagen om enskilda vägar är inte helt svartvit att tolka, och allemansrätten komplicerar lagen ytterligare. I vissa fall kan den svårtydda lagen skapa konflikter mellan vägdelägare och användare av vägen. Nu har missriktade räkningar väckt frågetecken.

Enskilda vägar är oftast sandvägar.
En konflikt har uppstått mellan en privatperson och Storpellinge enskilda väglag angående räkningar över bruksavgift på enskilda vägar. Att avgöra vem som har rätt och vem som har fel i det här fallet är inte svartvitt, eftersom det inte finns konkreta bevis över hur mycket privatpersoner använder sig av väglagets vägar. Båda parterna har kontaktat jurister, och båda stöder sina argument på lagstiftningen.