På förslag engelsk skola och ett enda centrum

Mycket av det som deltagarna i Club Strategi hoppas att Borgå satsar på omfattas av biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, som nu fått en preliminär rapport i sin hand. Han tycker till exempel att staden borde utreda grundskola på engelska.

BRA GREJER. Fredrick von Schoultz anser att deltagarna i Club Strategi gjort ett värdefullt jobb.
Tora Mattheiszen
04.04.2018 08:00
Biträdande stadsdirektören satt själv med i en workshop med temat livsmiljö och säger att diskussionen var livlig och bra.
– Club Strategi var som helhet en fin satsning, konstaterar han och framhåller hur bra det är att stadsborna nu får delta i stadens strategiarbete på många olika sätt.
Club Strategi var ett samarbete mellan staden, tidningen Östnyland och Borgå folkakademi och projektet tog slut för någon vecka sedan. Men stadsborna får fortfarande tycka till på andra sätt. Just nu pågår exempelvis Popup-inspelningar på olika håll. Stadsbor med åsikter om hur drömmarnas Borgå ska se ut 2030 videofilmas. Satsningen har fått bra mottagande.
Att Borgå borde framhäva det engelska språket och mångkultur överlag var något Club Strategi – deltagarna lyfte fram och Fredrick von Schoultz nickar godkännande.
– Bildningssidan borde utreda möjligheten till grundskola på engelska. En hel del personer med utländsk bakgrund jobbar exempelvis i Sköldvik eller på Ensto och det är också ett faktum att utan invandring har staden ingen tillväxt.
Deltagarna i Club Strategi tyckte att Borgå borde utvecklas till den finländska skolans stad och satsa på exempelvis utbildningsturism och sommarskolor.

Ökat tryck

Man ansåg också att Borgå borde införa engelska som ett officiellt språk och satsa på service på engelska.
– Trycket på engelskspråkig service kommer att öka, inte väldigt snabbt men med tiden.
Han läser igenom rapporten, där bland annat fyra dominerade visioner skrivits ned. De är Borgå är föränderligt, Borgå kan behålla ett enda centrum, Borgå kan få spårtrafik och Borgå kan vara öppet för engelska.
– Jag är väldigt glad för att man noterat att staden är föränderlig. Saker och ting är inte statiska, varumärket formas av nya generationer.
von Schoultz tycker att staden överlag borde bara modigare och våga experimentera, ta risker.
– Vi borde kanske inte heller alla gånger backa då någon protesterar utan bara göra och se om det lyckas.
Detta med ett enda centrum uppfattas på olika sätt.
– Borgå har redan i dag ett enda centrum, påpekar biträdande stadsdirektören.
Han uppmanar att tänka i meter.
– Jag trodde nyligen ett möte skulle hållas i stadshuset och i sista minuten insåg jag att platsen var Konstfabriken och det blev bråttom. Men jag gick dit på fem minuter. Avstånden är väldigt korta i Borgå.

Naturlig utveckling

Han påpekar också att då västra strandområdet byggts ut, nu finns ju redan en plan, kopplas östra och västra stranden ihop på ett naturligt sätt. Då uppfattas båda sidorna om ån som samma centrum.
På frågan hur Gamla stan borde kopplas ihop med torgområdet svarar han att det främst kräver trafikarrangemang.
– Blir exempelvis Biskopsgatan gågata och det blir liv ute på gatan, upplevs Gamla stan ligga närmare än nu.
Förslag om nya gågator kommer att finnas i en förberedande centrumskiss som presenteras för allmänheten före sommaren. Fredrick von Schoultz säger att eftersom staden äger torget kan man göra vad som helst med det. Med privatägda tomter och hus är en annan sak. Det är därför viktigt att få med fastighetsägarna i utvecklingsprocessen.
– Efter att den första skissen offentliggjorts hoppas vi på livlig diskussion.
Av allt att döma kan vi vänta oss till och med radikala förslag. Vad som i slutändan görs beslutar man om på hösten. Det är fart på.
– Någon budget för centrumutvecklingen har vi ännu inte. Vill vi bygga något nästa år gäller det att reservera pengar.
Han håller med om att spårtrafik till staden är en viktig sak men säger att man inte ska bli och vänta på den.
– Lobba för den måste vi förstås.

Bioteknik nästa

I Club Strategi – rapporten står det också att bioteknik och miljö kan bli stadens följande kluster. Företagslivet kan fram till 2030 bygga vidare på det goda existerande klustret kring den kemiska industrin. Kemiklustret har sin styrka i att det i regionen redan finns en bred arbetskraft inom kemisk teknologi på alla utbildningsnivåer.
Fredrick von Schoultz är helt av samma åsikt och förklarar att arbetet redan pågår.
Borgås möjligheter att utvecklas till en cykelstad är utmärkta. I rapporten konstateras det att 80 procent av alla invånare bor inom en åtta kilometers radie från centrum. Också naturen finns nära.
– Genom att prioritera den lätta trafiken är en utveckling v detta slag fullt möjlig. Det är bara att fatta beslut.
Vad som också föreslås i rapporten är självgående bilar till byarna. Borgå kan bli en pilotstad för experiment med nya, revolutionerande former av transport.

Borgå stads strategi

Stadsfullmäktige har beslutat att den nya strategin ska vara långsiktig, visionär, koncis och tydlig.
Strategin har invånarna i fokus och möjliggör en snabb utveckling med olika försök.
Strategin bereds i växelverkan mellan stadens beslutsfattare, personal, olika invånargrupper och näringslivet. Demos Helsinki är samarbetspartner.
Strategin ska vara klar redan i sommar.

ANDRA LÄSER