Många kommuner satsar på gratis p-medel för unga

Alltfler kommuner övergår till att dela ut gratis preventivmedel till unga under 25.

TREND. Allt fler kommuner går in för att dela ut gratis preventivmedel, däribland p-spiral, till unga under 25 år. Borgå började i går, Lovisa och Sibbo utreder just nu ett motsvarande försök.
Borgå började i går dela ut gratis preventivmedel till ungdomar under 25 år. Vanda och Sjundeå gick in för samma sak för bara en månad sedan medan man i Raseborg sedan drygt ett år delar ut preventivmedel gratis till unga under 20 år. Stora städer som Jyväskylä, Esbo, Rovaniemi och Kuopio satsar också på gratis p-medel, men hur ser situationen ut Sibbo och Lovisa?

Mareena Forsström, servicechef i Lovisa, hur ser läger ut hos er?

– Vi har väldigt få fall av aborter bland unga Lovisabor, så få att det till och med är svårt att få fram statistik över fallen. Det har nog diskuterats om också Lovisa borde gå in för att dela ut gratis p-medel, säger hon.
De facto är frågan aktuell just nu. I mitten av januari lämnade fullmäktigeledamöterna i Lovisa in en motion till stadsstyrelsen där man föreslår ett ettårigt försök med gratis preventivmedel för unga under 25. I motionen lyfter man fram Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation och Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om att kommunerna bör effektivera sina tjänster inom sexual- och reproduktiv hälsa för unga.
Per den 5 februari har stadsstyrelsen skickat motionen vidare till grundtrygghetscentralen för närmare utredning.
I Sibbo säger ansvariga rådgivningshälsovårdaren Tina Sihvo att kommunens social- och hälsovårdsutskott i april kommer att behandla en motion som handlar om att garantera de ungas reproduktiva hälsa och se till att unga blir medvetna om var de vid behov kan få preventivmedel i Sibbo.
– I motionen utreds också möjligheterna att utvidga programmet för avgiftsfria preventivmedel till att gälla även långvariga preventivmedel gällande unga under 25 år. I första hand handlar det om att unga under 25 år skulle kunna få gratis preventivmedel upp till en period på minst sex månader, säger Sihvo.
I Sibbo räknar man med att 16 unga under 25 år gjorde abort år 2016 medan motsvarande siffra för år 2015 var 8.
Tina Sihvo påpekar att det är svårt att få tag på tillförlitlig statistik eftersom uppgifterna inte finns samlade på ett och samma ställe. Till exempel Sibbounga som får vård på Barnmorskeinstitutet kommer inte upp i kommunens statistik som fås från Borgå sjukhus.
– Det skulle vara fint om det utvecklades ett system som ger reell information från ett och samma ställe, säger hon.

ANDRA LÄSER