Så här dimitteras vårens studenter i Svenskfinland – drive-in, streaming och parad genom stan

Coronarestriktionerna sätter käppar i hjulen för gymnasierna när vårens studenter ska dimitteras. Nu presenterar gymnasierna sina preliminära dimissionsplaner.

Monica Lemberg, rektor på Virkby gymnasium, berättar om årets drive-in-dimission. Foto: Ari Sundberg/SPT
26.05.2021 06:55 UPPDATERAD 26.05.2021 07:02
Traditionen studentdimission har fått sig en törn på grund av pandemin. Tidigare kunde föräldrar och anhöriga följa utdelningen av studentbetyg och stipendier och tal på plats i gymnasiernas festsalar. På många håll har detta inte varit möjligt sedan coronapandemins början. Till skillnad från förra året, då studentdimissionen på många håll sköts upp till hösten, kommer den i år att ordnas på våren.
Under våren har knappt 25 000 personer avlagt studentexamen i Finland och drygt 2 000 av dem har gjort det på svenska. Lördagen den 5 juni utexamineras de. Bland dem som dimitteras finns både de som avlagt dubbelexamen och de som tagit studentexamen.
De 37 svenskspråkiga gymnasierna som finns utspridda i Finland mellan Uleåborg i norr, via språköarna Björneborg och Tammerfors, till Kotka i sydost och Hangö i sydväst ordnar sina studentdimissioner på olika sätt.

Olika restriktioner beaktas

Att begränsningarna för allmänna och privata sammankomster skiljer sig åt mellan landets sjukvårdsdistrikt syns tydligt när de olika gymnasierna presenterar sina planer för dimissionen. Strömmad dimission för familj och anhöriga eller dimission med ett fåtal gäster är de vanligaste alternativen. Gymnasierna är ändå beredda på att deras planer kan behöva ändras i sista stund. Maria Holmgård, Vörå samgymnasiums rektor, är väl medveten om detta.
– Som det ser ut i dagsläget har vi fått klartecken för att ordna dimissionen på plats, och abiturienterna får ta med sig en gäst var. Gruppen som blir dimitterad i år är ganska liten, så därför klarar vi gränsen på drygt 50 personer även med en gäst.
I andra änden av landet, närmare bestämt i Raseborg, kommer Karis-Billnäs gymnasium att gå sin traditionsenliga parad genom Karis centrum i enlighet med de restriktioner som finns.
– Vi kommer att ordna en dimission för abiturienterna, övriga studerande och skolans personal som strömmas för nära och kära. Efteråt kommer det att finnas möjlighet att uppvakta studenterna med till exempel en blomma utomhus. Sedan paraderar vi genom staden och då kommer man att kunna se de nybakade studenterna på avstånd, säger rektor Esbjörn Hägerstedt.

Nya lösningar

På Virkby gymnasium i Lojo har ett nytt, kreativt dimissionsupplägg presenterats. Gymnasiet kommer nämligen ordna en drive-in-dimission för sina studenter och deras nära och kära.
– Studenterna kommer till skolan i bil med föräldrar eller nära och kära. Sedan sköter vi själva dimissionen utomhus, så de anhöriga kan delta. Därefter går vi in i skolan för lite program och det programmet strömmas så familjerna kan titta på i bilen. Som avslutning går vi ut igen för fotografering, säger Monica Lemberg, Virkby gymnasiums rektor.
I Karleby, som just nu befinner sig i samhällsspridningsfasen, blir det däremot en helt virtuell dimission för både studenter, föräldrar och publik.
– Vi kommer spela in en avslutningsvideo med bland annat sång och de tal som hör till en vanlig dimission. Sedan får studenterna, skolans övriga studerande, familj och vänner ta del av videon virtuellt, säger Milka Mattila, rektor för Karleby svenska gymnasium.

Visar förståelse

Trots att det inte blir en vanlig dimission för de nyblivna studenterna i Karleby tror Mattila att det finns en viss förståelse för specialarrangemanget bland både studenter och föräldrar.
– Det är klart att det är tråkigt att vi inte får ordna en dimission för studenterna. Det är en viktig dag för dem, men jag tror att både studenterna och föräldrarna har varit förberedda på att det kan bli så här till följd av det allvarliga läget.

Ovisst läge

I Kotka är läget oklart just nu. Kotka svenska samskola hoppas kunna ordna något av en traditionell dimission för sina elva studenter. Om coronarestriktionerna i Kymmenedalen inte ändras är det dock inte möjligt.
– Vi hoppas att vi får ordna en dimission med två gäster per student. Men det är inte möjligt som läget ser ut just nu och vi har ännu ingen plan B, säger Olle Tjeder, biträdande rektor på Kotka svenska samskola.

Gymnasiernas preliminära dimissionsplaner:

Strömmad dimission utan gäster: Borgå gymnasium, Brändö gymnasium, Ekenäs gymnasium, Gymnasiet Grankulla samskola, Helsinge gymnasium, Jakobstads gymnasium, Karis-Billnäs Gymnasium, Katedralskolan i Åbo, Kimitoöns gymnasium, Korsholms gymnasium, Kronoby gymnasium, Kyrkslätts gymnasium, Gymnasiet Lärkan, Mattlidens gymnasium, Närpes gymnasium, Lovisa gymnasium, Pargas gymnasium, Pedersöre gymnasium, Petalax gymnasium, Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, Topeliusgymnasiet, Tölö gymnasium, Vasa aftonläroverk, Vasa gymnasium, Vasa Övningsskola, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.
Dimission med ett begränsat antal gäster: Hangö gymnasium, Kotka svenska samskola, Kristinestads gymnasium, Sibbo gymnasium, Svenska privatskolan i Uleåborg, Svenska samskolan i Tammerfors och Vörå samgymnasium.
Dimission utan gäster men med fotografering: Björneborgs svenska samskola.
Drive-in-dimission: Virkby gymnasium.
Virtuell dimission: Karleby svenska gymnasium.

ANDRA LÄSER