Områdesvalet: Här kan du rösta på förhand i Borgå

Förhandsröstningen för välfärdsområdesvalet börjar på onsdag den 12 januari.

Förhandsröstningen börjar nästa vecka.
ÖN
04.01.2022 10:55
Från och med nästa veckas onsdag kan man rösta på förhand i välfärdsvalet. Förhandsröstningen varar till tisdag den 18 januari.
Det finns sammanlagt sju ställen för förhandsröstning i Borgå: affärscentret Lundi, S-Market Näse, K-Supermarket Östermalm, Gammelbacka allaktivitetshus aula, huvudbiblioteket, Kantelehuset och servicekontoret Kompassen.
I valbussen kan man rösta utanför centrum, på landsbygden och i skärgården.
− På grund av coronaläget erbjuder vi även möjlighet att rösta utomhus vid huvudbibliotekets andra våning under taket, söndag den 16 januari klockan 10–15, säger centralvalnämndens sekreterare, tf. stadsjurist Johanna Päivärinta i ett pressmeddelande.
Väderförhållandena avgör om röstandet sker utomhus hela tiden eller enligt begäran.
− Vi ser till att säkerheten gällande hälsoaspekterna följs enligt instruktionerna som getts av Institutet för hälsa och välfärd. Det finns också handdesinfektionsmedel och munskydd ifall man glömt att ta med egna, säger Päivärinta.
En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstningen, får göra det hemifrån.
Anmälan till hemmaröstning ska göras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast tisdag den 11 januari före klockan 16. Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

Förhandsröstning i Borgå 12–18.1.2022

Affärscentret Lundi: 12.–14.1. kl 09.00–20.00, 15.1. kl 09.00–18.00, 16.1. kl 10.00–18.00, 17.–18.1. kl 09.00–20.00.
S-Market Näse: 12.–14.1. kl 09.00–20.00, 15.1. kl 09.00–18.00, 16.1. kl 10.00–18.00, 17.–18.1. kl 09.00–20.00.
K-supermarket Östermalm: 12.–14.1. kl 09.00–20.00, 15.1. kl 09.00–18.00, 16.1. kl 10.00–18.00, 17.–18.1. kl 09.00–20.00.
Gammelbacka allaktivitetshus aula: 12.–14.1. kl 09.00–19.00, 15.1. kl 10.00–16.00, 17–18.1. kl 09.00–19.00.
Huvudbiblioteket: 12.–14.1. kl 10.00–19.00, 15.1. kl 10.00–17.00, 16.1. kl 10.00–15.00, 17–18.1. kl 10.00–19.00.
Kantelehuset: 12.–14.1. kl 10.00–19.00, 15.1. kl 09.00–15.00, 16.1. kl 10.00–15.00. 17–18.1. kl 10.00–19.00.
Servicekontoret Kompassen: 12.–14.1. kl 09.00–16.00, 17–18.1. kl 09.00–16.00.
Valbussens tidtabell:
13.1:
Tuorila, Torasbacken 13, kl. 15.00–16.00
Andersböle, Andersböle, Veckoski–Andersböle kvarn, kl. 16.45–17.30
Hindhår, Hindhår bar, kl. 17.45–18.30
Tolkis, Tolkkisten koulu, kl. 19.00–19.45
14.1:
Ernestas, Smultronkärrsvägen 2, kl. 13.30–14.15
Estbacka, Estbacka service center, kl. 14.30–15.15
Ebbo, Bygdebo, Ebbovägen 793, kl. 16.15–17.00
Ylike, Ylikevägen 510, kl. 17.30–18.15
Jackarby, Jackarby–Renum FBK, Jackarbyvägen 438, kl. 18.30–19.00
Sannäs, Hagaborg, Ylikevägen 2, kl. 19.15–19.45
15.1:
Pellinge, Skärgårdshemet, kl. 09.00–12.00
Tirmo Skärgårdscenter, kl.14.30–15.30
Grännäs, Grännäs skola, kl. 13.00–14.00
Vålax, Fagersta bybutik, Vålaxvägen 767, kl. 16.00–16.45
Bjurböle, Bjurböle daghem, Kråkövägen 24, kl. 17.15–18.00
16.1:
Tolkis, Tolkkisten koulu, Vallvägen 11, kl. 9.30–11.00
Hindhår, Hindhår bar, kl. 12.00–13.00
Andersböle, Veckoski – Andersböle kvarn kl. 13.30–14.30
Finnby, Branddepån, kl. 15.30–16.30
Illby, Ilolan koulu, kl. 17.00–18.00
17.1:
Careeria Yrkesinstitut, Styrmansvägen 6,kl. 10.00– 10.45
Careeria Yrkesinstitutet, Prakticum, Yrkesvägen 1, kl. 11.00–12.00
Careeria Yrkesinstitut, Hästskogatan 2,kl. 12.30– 13.30
Emsalö, Emsalö byabod, Emsalövägen 715, kl. 15.00–16.00
Torasbacka, Torasbacken 13, kl. 17.30–18.30
18.1.:
Illby, Ilolan koulu, kl. 13.15–13.45
Sannäs, Hagaborg, Ylikevägen 2, kl. 14.15–15.00
Jackarby, Jackarby–Renum FBK, Jackarbyvägen 438, kl. 15.15–16.00
Ylike, Ylikevägen 510, kl. 16.30–17.15
Ebbo, Bygdebo, Ebbovägen 793, kl. 17.45–18.30
Bjurböle, Bjurböle daghem, Kråkövägen 24, kl. 19.00–19.45