Coronainspektionerna kör i gång i vår

Idrottshallar och gym kan stå först på listan när miljöhälsovården i Östra Nyland börjar inspektera hur väl de aktuella coronareglerna följs. Coronakrisen kan jämställas med en vattenkris eller en större matförgiftning säger servicechefen för miljöhälsovård. Man måste koncentrera sig på det akuta.

Så här nära varann får man inte stå i coronatider.
Stadsstyrelsen i Borgå beslutade på måndagen att inspektionsrätten enligt lagen om smittsamma sjukdomar delegeras till miljöhälsovården. Det här beslutet gäller nu enbart Borgå. Miljöhälsovårdssektionens verksamhetsområde omfattar också Sibbo, Borgnäs, Askola, Lappträsk och Lovisa. Borgå stad ska nu bereda ett avtal som ger miljöhälsovården inspektionsrätt inom hela området.
ANDRA LÄSER