Camilla Söderström valdes till välfärdsområdets förvaltningsdirektör

Direktörsposterna inom välfärdsområdet fylls så småningom.

Camilla Söderström valdes till tjänsten som förvaltningsdirektör inom Östra Nylands välfärdsområde.
21.10.2022 07:50
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att välja politices magister Camilla Söderström till tjänsten som förvaltningsdirektör.
Tjänsten har en prövotid på sex månader och lönen uppgår till 7 800 euro per månad. Tjänsten söktes av sammanlagt 14 personer, av vilka sex kallades till intervju.

ANDRA LÄSER