Lovisaföräldrarna fick säga sitt om var de vill att sina barn ska gå i skola

På onsdag ska det fattas beslut om elevupptagningsområdet för nyligen nedlagda Haddom skola. Man har också skickat ut en enkät till svenskspråkiga vårdnadshavare i hela Lovisa för att se vilka skolor de skulle skicka sina barn till om de fick välja fritt.

Snart fattas beslut om elevupptagningsområdet för eleverna i nedlagda Haddom skola.
Jon Nyqvist
23.03.2022 17:30
Elevupptagningsområdena i Lovisa är nu under luppen: Ämnet är aktuellt främst för att det måste fattas ett beslut om var Haddom skolas elever ska placeras. På onsdagen skickades det också ut en förfrågan till Lovisaföräldrar för att skapa en bättre bild av hela kommunens läge.

ANDRA LÄSER