Kallbäckrondellen i Söderkulla har blivit färdig – invigs på måndag

På måndag den 12 december invigs den nya rondellen med gröt och glögg.

Här är Kallbäckrondellen, fotograferad i september i år.
08.12.2022 13:50 UPPDATERAD 08.12.2022 15:33
Rondellen i Kallbäck vid korsningen mellan Nya Borgåvägen, Söderkullavägen och Eriksnäsvägen har blivit färdig. Korsningen planerades så att den är så rymlig som möjligt och att sikten är hinderfri. Gatubelysningen förnyades i området. Nya gång- och cykelvägar har byggts och skyddsvägarna vid korsningen är förnyade.
Nya Borgåvägen ingår i Närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralen) stamrutter för specialtransporter, det vill säga vid behov ska vägen även kunna användas för transporter som överskrider de tillåtna mått- eller massagränserna för normal trafik. 
Därför måste rondellens mittparti och kantstenar byggas så att fordonen kan köra över dem. Det planeras inte heller några konstverk eller planteringar i mitten av rondellen. Däremot får mittpartiet ett kompassmönster. Mönstret skapas som ett stenverk, där stenar med olika färg utgör kompassens riktningar. 
Måndagen den 12 december invigs rondellen med början klockan 11. Det ordnas bland annat öppningstal och andra aktiviteter, och det serveras julgröt och glögg . Det finns inga parkeringsplatser vid rondellen, och på grund av trafiksäkerheten får man inte parkera vid vägkanten, så besökare uppmanas parkera närmaste i Söderkulla centrum.

ANDRA LÄSER