Sibbo storskogs nationalpark fyller tio år

Sibbo storskogs nationalpark har blivit ett populärt utflyktsmål under sina första tio år. Forststyrelsen har utvecklat vandringslederna och aktivt vårdat områdets natur.

Sibbo storskogs nationalpark har blivit ett populärt utflyktsmål.
ÖN
08.10.2021 19:16
Under nationalparkens första decennium har man byggt nya leder och eldplatser, restaurerat myrar och underhållit betesmarker och traditionella kulturlandskap som är viktiga för den biologiska mångfalden i Sibbo storskog.
Parkens tioårsdag firas vid Storskogsporten i Sibbo samt vid Hanaböle träsk i Vanda lördagen den 9 oktober.

Populärt besöksmål

Storskogens popularitet har ökat enormt under de tre senaste åren. 2020 var ett rekordår då sammanlagt över 204 000 vandrare besökte parken.
I slutet av augusti i år hade parken haft besök av cirka 102 000 vandrare. Nya parkeringsplatser har byggts eller utbyggnader av små befintliga parkeringar har gjorts vid ledernas startpunkter.
Rastplatser med kokskjul har också byggts i olika delar av parken under det senaste decenniet: På strandklippan vid Bisaträsk, längs Bakunkärr-rundan och vid Storträsket, där leden och rastplatserna har handikappanpassats. Nästa rastplats kommer att byggas på stranden vid Fiskträsk under våren 2022.
– På tio år har Sibbo storskog rest sig jämsides med ikoniska Noux som naturmål för huvudstadsborna. Vi är glada att vi har så unik natur nära huvudstaden. Coronan har visat hur viktigt det är för människor att ha en plats som ger sinnesro nära hemmet, säger Forststyrelsens specialplanerare Joel Heino i ett pressmeddelande.

Jubileumsfirande

Sibbo storskogs tioårsjubileum firas lördagen den 9 oktober. Nationalparken firas vid invigningen av porten Korvenportti i Sibbo och i samband med Vanda stads välfärdsvecka vid Hanaböle träsk.
Vid invigningen av Korvenportti parkeringsområde klockan 12.30–15 utlovas bland annat skogsgympa, ett musikuppträdande samt produktpresentationer av trädtält och uppblåsbara äventyrsbåtar.
Vid restaurang Tila kan du njuta av gårdsgrillens gåvor och dessutom bekanta dig med fåren och studera ankornas förehavanden.
Vid Hanaböle träsk i Vanda får man prova ledd skogsyoga, kallsimning och fatbikecykling.
I programmet ingår också en presentation av rökbastun och scoutverksamheten, konditionsträning i naturen och guidade vandringsturer till bron Vargtassen, samt friluftsrådgivning för Sibbo storskog och andra delar av huvudstadsområdet.
Evenemanget passar alla som är intresserade av vandring.

ANDRA LÄSER