Borgå parkgata kan leda till djupare vänskap med staden

Stadsplanering

Mina modersmålslärare har alla betonat vikten av en bra inledning då man skriver en uppsats, essä eller bok, varför inte en kolumn. Många av mina professorer i arkitektur har med bilder och exempel visat hur viktig entrén, dörren eller foajén kan vara för hur man upplever en byggnad eller ett kvarter.