Borgå parkgata kan leda till djupare vänskap med staden

Stadsplanering

22.03.2022 08:00 UPPDATERAD 22.03.2022 08:14
Mina modersmålslärare har alla betonat vikten av en bra inledning då man skriver en uppsats, essä eller bok, varför inte en kolumn. Många av mina professorer i arkitektur har med bilder och exempel visat hur viktig entrén, dörren eller foajén kan vara för hur man upplever en byggnad eller ett kvarter.
De första tonerna i ett musikstycke brukar bestämma om jag fortsätter lyssna eller om jag byter skiva eller artist. Jag har själv lärt mig att första intrycket i en bekantskap kan avgöra om man blir vänner eller bara namn i LinkedIn.
I juli år 2019 stod jag med ÖN:s nyhetschef Tora Mattheiszen i korsningen av Gamla Helsingforsvägen och Västra Mannerheimleden och diskuterade parkgatans framtid. Vi hade problem att hitta en lämplig plats för diskussion längs gatan.

ANDRA LÄSER