Östnyländska daghem gör inget nummer av fars dag

Några daghem i Helsingfors firar i år närståendedag i stället för fars dag, eftersom alla barn inte har en pappa. Nyheten har väckt livlig debatt. I Östnyland hålls traditionerna kvar, men till exempel de kort barnen gör kan riktas till vilka nära och kära som helst.

NEUTRAL DAG? Vissa daghem i Helsingfors har valt att i stället för fars och mors dag fira närståendes dag. I Östnyland fortsätter man som hittills, men beaktar barnens situation.
10.11.2017 08:00
Då tidningen Iltalehti förra veckan skrev om att några Helsingforsdaghem avstår i från att fira fars dag och ersätter dagen med en neutralare närståendedag lät kommentarerna inte vänta på sig. De allra flesta som reagerade på webben kritiserade beslutet och från stadens sida påpekades det snabbt att inga direktiv om att ändra på traditionerna gått ut till daghemmen. Men daghemmen har själva möjlighet att välja hur de gör.
I samma veva meddelade några andra daghem i huvudstaden att de ska ersätta även mors dag med en närståendedag.
Man motiverar beslutet med att det kan kännas traumatiskt för barn att rita kort inför fars dag eller mors dag om de inte har en pappa eller en mamma. Familjer finns ju av många olika slag.

Inofficiella diskussioner

I Sibbo säger chefen för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja att inofficiella diskussioner nog förts med daghemmen om de här frågorna.
– I något skede måste vi kanske återkomma till dem, men just nu finns inga skäl för förändringar.
Hon förklarar att även om de aktuella dagarna heter som de gör, beaktas barnens situation alltid.
– Alla närstående är välkomna till daghemmet och korten kan riktas till vilka närstående personer som helst. Problem har inte uppstått under åren.
I Borgå är Leila Nyberg inne på samma linje, hon är direktör för småbarnspedagogiken.
– Enligt vad jag vet har daghemmen inte haft problem med de här dagarna. Vad korten beträffar har de gjorts åt mor, far eller någon annan, man beaktar alltid barnets behov.
Hon säger att almanackan innehåller vissa dagar under året och att göra för stort nummer av dem är onödigt.
– Alla festligheter i daghemmen är för familjerna, hur de än ser ut. Vi kan inte göra hela samhället neutralt, vilken bild av omvärlden skulle barnen då få?
Nyberg anser att det viktiga är att alltid se till det enskilda barnets situation och agera enligt den.
I Lovisa förbereder barnen i bland annat Villekulla daghem festligheterna inför fars dag. Daghemsföreståndaren Eva Korhonen, som också leder daghemmen i Kuggom och Hommansby, berättar att förberedelserna startar i god tid.
– Barnen gör kort, bakar och fixar till allting i 3-4 veckor, vi vill att allting går lugnt till och följer vår plan för småbarnspedagogik.
Här har det inte varit tal om att ersätta fars dag eller mors dag med någonting annat. Korhonen tycker det är bra som det är.
– Världen är så orolig och instabil att traditioner behövs.
Barnen gillar festligheter och alla fester är planerade för familjerna, hur de än ser ut.
– Exempelvis då vi firar far (eller morfar, eller farfar, mor eller någon annan) bjuder vi in dem som står barnen nära och så äter vi morgonmål tillsammans. Korten kan göras åt vem som helst.
Hon tycker som Mervi Keski-Oja och Leila Nyberg att det är helt onödigt att överdramatisera.

Fars dag

Fars dag har sitt ursprung i 1910-talets USA.
Sonora Smart Dodd i staten Washington ville hedra sin far William Smart för att han ensam fostrat henne och hennes fem syskon.
Seden kom till Norden på 1030-talet och dagen firades till en början i juni.
På Nordiska handelssamfundets förslag senarelades tidpunkten.
Fars dag firas numera andra söndagen i november i Finland, Sverige, Island, Estland och Norge.
I Danmark firar man den 5 juni.

ANDRA LÄSER