Den tappade pinnen

Stafettkarnevalen är ett idrottsevenemang och ska inte behöva vara garantin för rättvis behandling i undervisningen.

"Alla spelar" är en regel som till exempel Bollförbundet i Finland tillämpar i fråga om barn och unga som spelar bollsporter. Regeln finns till för att garantera lika rätt för alla barn att utöva bollsport och delta i spel och turneringar, oavsett om barnet tränar på allvar eller gör det av ren glädje att röra på sig.
Alla spelar-regeln är något som inte tillämpas på Stafettkarnevalen, ett av de största idrottsevenemangen för barn och ungdomar i Svenskfinland. Åtminstone en förälder har reagerat på det faktum att alla skolelever inte får delta i karnevalen och den här föräldern har anmält karnevalen och förfarandet i skolorna till Regionförvaltningsverket.
Det handlar i korthet om att de flesta skolor ordnar uttagningar inför karnevalen, de bästa eleverna får delta i de lag som representerar skolorna. De flesta skolor deltar också med en hejarklack, men få är de skolor som skickar samtliga elever till karnevalen. I de flesta skolor ordnas annat program än regelrätt undervisning för de barn som stannar i skolan och ofta ersätts lektioner med bland annat friluftsdagar.
Den svenska enheten för bildningsväsendet vid regionförvaltningsverket säger i sitt beslut att en skola inte kan särbehandla elever i samma årskurs så att endast de som klarar sig bra i uttagningarna får åka till Stafettkarnevalen. Alla i samma årskurs ska ha en möjlighet att delta i skolans verksamhet säger enheten.
Stafettkarnevalen är inskriven i läsårsplanerna på grund av att den måste nämnas för att försäkringarna ska gälla. En annan orsak är att karnevalens anor är så långa att den anses vara en vedertagen del av skolornas verksamhet.
Stafettkarnevalens arrangörer tar inte ställning till Regionförvaltningsverkets beslut utan nöjer sig med att konstatera att det är fråga om en idrottstävling och i fråga om tävlingar är uttagningar och ett urval vardag, också då det gäller barn och ungdomar.
För tillfället pågår förberedelserna i så gott som alla skolor inför karnevalen, som i år ordnas i Vasa på grund av ombyggnadsarbeten på Stadion i Helsingfors. Arrangörerna har som följd av den mindre arenan varit tvungna att begränsa antalet medlemmar i hejarklackarna till femtio barn och unga. Precis som under tidigare år då Stafettkarnevalen ordnats utanför Helsingfors är det färre skolor än vanligt som deltar. Orsaken uppges i många fall vara ekonomisk.
På måndag sammanträder den arbetsgrupp som ska försöka lösa frågan om elevernas rätt att delta i karnevalen en första gång. Målet är att hitta en lösning ännu under våren.
Frågan är inte lätt, främst för att det handlar om barn och unga. Oberoende av hastighet på löparbanan är det viktigt att skolelever blir rättvist behandlade av andra elever och lärare. Samtidigt måste det också finnas en möjlighet för elever som är bra på något, oberoende om det är idrott eller ett läseämne, att få utvecklas och bli ännu bättre. Vi får inte gå för långt i vår strävan att forma alla barn enligt samma mått, i alla fall inte på så sätt att förmåga och talang blir lidande.
Lika rätt att utvecklas och rättvis behandling kan inte stå och falla på ett deltagande i Stafettkarnevalen. Läsårets alla andra dagar ska bygga grunden och garantera det.
ANDRA LÄSER