Sälj och hyr tillbaka är ett förslag till räddningsverket

Förslaget är att räddningsverket skulle sälja sina tunga fordon för att sedan hyra dem tillbaka. Bland annat brandskyddsfonden har gett stora bidrag, som de kräver tillbaka om fordonen går till leasing.

Sälj de tunga fordonen till ett finansieringsbolag och hyr sedan tillbaka. Det är stadsstyrelsens uppmaning till Östra Nylands räddningsverk.
Stadsstyrelsen i Borgå har i november bett räddningsverket före årets slut utreda ramvillkoren för att sälja verkets tunga fordon till ett finansieringsbolag och att hyra dem tillbaka för räddningsverkets användning.
ANDRA LÄSER