Webbplats samlar landsbygden under ett tak

Nylandsbygd.fi är en informationskanal för den nyländska landsbygden. Efter en tids stiltje får den en nystart.

NY IDÉ. Erika Englund, i bakgrunden, berättar om sin försäljning av lokala produkter, som potatis, för Sanne Wikström.
Maj-Louise Wilkman
08.07.2016 15:14 UPPDATERAD 11.07.2016 12:33
Den nyländska landsbygden är ett vitt begrepp. I Nyland hittas landsbygd som hamnar i kläm när huvudstadsregionen breder ut sig och också landsbygd som kämpar för att hålla kvar åtminstone någon form av service. Till de förra räknar Sanne Wikström orter som Sibbo och Kyrkslätt, till de senare Pellinge och Bromarv.
Den här landsbygden längs kusten är för tillfället hennes arbetsfält inom projektet Vår Nylandsbygd . Hon gör fotarbetet och samlar in material som så småningom ska komma alla på landsbygden till godo. Hon åker runt och träffar företagare, inklusive jordbrukare, föreningar, byaktivister, politiker. Hon har till exempel träffat fiskaren Tanja Åkerfelt och politikern och jordbrukaren Christel Liljeström i Sibbo. I fredags hade hon stämt träff med Erika Englund som driver Söderbyboden på Storpellinge.
– Jag ska fråga henne om att hålla liv i en liten butik genom att utveckla den. Ett annat sätt att gå tillväga är att göra som i västra Nyland. Där gick flera bybor samman och bildade ett andelslag för att få behålla bybutiken.
Dagens företagande är helt annat än för en generation sedan. Då hade man sin bybutik och det räckte. I dag handlar det om synlighet, nätverk, samarbete med andra företagare, flexibilitet.

Öppnare

Vår Nylandsbygd

Är en kommunikationskanal för jordbruk, företagare, föreningar och landsbygdsaktivister.
Informerar om nyheter, aktuella händelser, stödformer på webbplatsen nylandsbygd.fi. Ska vara helt utbyggd 2017.
Är ett samarbete mellan Hämeen ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Novia.
Har fått delfinansiering via EU-programmet för utveckling av landsbygden i fasta Finland (2014–2020).
Erika Englund tycker att det är bra att det skapas en plattform där det i samlad form går att hitta allt som berör landsbygden. Hon har heller inget emot att dela med sig av sina egna erfarenheter.
– Dagens företagande är helt annat än för en generation sedan. Då hade man sin bybutik och det räckte. I dag handlar det om synlighet, nätverk, samarbete med andra företagare, flexibilitet.
– Oberoende av man sysslar med på landsbygden måste man vara mångsysslare för att klara sig, säger Sanne Wikström.
Erika Englund säger att företagarklimatet har ändrat radikalt på en generation. Det hör till att man talar öppet om sina planer och man vill också involvera kunderna i planerna i ett tidigt skede för att kunna testa idén.
– Och man ska ha få ha rätt att misslyckas. Jag tycker att vi finländare måste komma ifrån inställningen att ett misslyckande är en skam, säger Sanne Wikström.

Idéer

Erika Englund säger att hon inte lider av brist på idéer. Tvärtom, hon har så många att hon måste hålla emot för att inte ta sig an för mycket. En av hennes nyaste idéer står utanför Söderbyboden. En kafévagn har fått nytt liv som vagn för lokala produkter. Lokala produkter är i det här fallet produkter som producerats söder om färjfästet i Tirmo.
– Kafévagnen har tillhört en bekant och jag har tänkt länge på att skaffa den och göra om den till ett torgstånd. Sedan när det blev av, gick det på två timmar. Inne i butiken får jag inte sälja mullpotatis eftersom där inte finns ett tvättställ där kunderna kan tvätta händerna. Samma regler inte för utomhusförsäljning.

ANDRA LÄSER