Detaljplanen för Nickby gård bordlades

Beslutsfattarna önskar sig mera tid att sätta sig in i alla aspekter av både detaljplanen för Nickby gård och planstommen för Nickby. Därför valde markanvändningssektionen att bordlägga bägge ärenden.

Så här kunde ett egnahemshuskvarter i Nickby gård se ut i framtiden. Kicka Lindroos frågar sig ändå om det är ändamålsenligt att satsa hela området för att få persontågstrafik till Nickby. – I vilket fall som helst så är det mera en fråga om när, inte om, tågtrafiken till Nickby inleds.

Markanvändningssektionen behandlade på torsdagen två helheter som har en stor betydelse för den framtida utvecklingen i Nickby. Först upp var planstommen för Nickby, som trots att den saknar rättsverkningar fungerar som utgångspunkt för de detaljplaner och detaljplaneändringar som ska utarbetas i Nickby. På vice ordförande Kicka Lindroos (SFP) initiativ valde sektionen att bordlägga ärendet för att få mera betänketid.