Byggrätter till salu mitt i centrum

De nuvarande byggnadernas skick må inte vara mycket att hurra för, men det är de stora byggrätterna som gör försäljningen av aktier i bostadsbolaget vid Drottninggatan 14 i Lovisa mycket intressant.

04.01.2018 09:31 UPPDATERAD 04.01.2018 09:38
Förmedlaren Jutta Kaksonen säger att aktierna till sammanlagt tre byggplatser finns till salu. Den ena ligger i hörnet mellan Drottninggatan och Karlskronaboulevarden och har en byggrätt på 1 470 våningskvadratmeter. Den andra ligger i andra ändan av kvarteret och omfattar den lilla stenbyggnaden som är skyddad. Byggrätten är 815 våningskvadratmeter. Den tredje byggplatsen ligger i hörnet mellan Alexandersgatan och Karlskronaboulevarden och har en byggrätt på sammanlagt 1 103 våningskvadratmeter.
– Jag hoppas att försäljningen kommer att gå snabbt, platsen ligger ju så nära centrum det i praktiken är möjligt att komma. Det finns färdiga arkitektritningar som ger goda möjligheter till byggande. Men om man å andra sidan vill utnyttja hela byggrätten måste man göra nya arkitektritningar och förhandla med staden och museiverket, säger Kaksonen.
Hon tillägger att tomten antagligen är för liten för att intressera de stora byggbolagen men att många mindre aktörer redan visat intresse. Enligt stadsplanen är bottenvåningen på byggplatserna reserverade för affärslokaler så det är inte möjligt att bygga enbart bostäder.
– Men det finns nog en efterfrågan för små affärslokaler i centrum av Lovisa, jag kan tänka mig att platsen skulle vara ypperlig för till exempel restauranger och kaféer. Innegården är också trivsam, det borde inte vara svårt att integrera den i affärsverksamheten.
Till stora delar är byggnaderna i dåligt skick så i praktiken skulle det bli fråga om nya byggnader på tomten.
– I hörnhuset mellan Drottninggatan och Karlskronaboulevarden kunde stockstommen antagligen bevaras, men om man vill utnyttja hela byggrätten blir man tvungen att bygga nytt även här.
Kaksonen säger att om motsvarande tomt låg i Borgå skulle den redan vara såld.
– Det är intressant hur folk ibland upplever att Lovisa ligger "alltför långt" från Helsingfors trots att staden ligger bara 25 minuter från Borgå och vägarna är i bra skick. Och Lovisa har bra service, bra skolor och gamla stan är mycket fin. De gamla husen har lockat många konstnärer till staden och så vitt jag vet är sammanhållningen utmärkt. I en liten stad måste man dra år samma håll.

ANDRA LÄSER