Het potatis i bildningsnämnden

Bildningsnämnden anser att det är mycket viktigt att trygga bildningstjänsterna på stadens östra område, men tar ingen ställning till placeringen.

Stina Jäderholm
11.06.2019 19:31
Den som väntar på något gott väntar aldrig länge nog, men nu början väntan på ett beslut om var östra bildningscentrum ska placeras dra ut på tiden oskäligt länge. Frågan är om Sannäs eller Illby är den rätta placeringen.
Bildningsnämnden möttes på tisdagen och beslöt att förslaget till hur bildningstjänsterna ordnas på det östra området görs i samband med nämndens budgetbehandling, alltså först i höst.
Konditionsgranskningarna av Sannäs skola och Ilolan koulu, som lokalitetsledningen lovat till våren eller försommaren, är ännu inte heller färdiga.