Kolumn: Kvinnors rörliga tunga

När det talas om vad som är naturligt för kvinnor används i dag samma argument som för hundra år sedan. Förhoppningsvis inte i hundra år till.

KolumnCharlotte Cederbom
20.09.2022 06:19
I min forskning har jag skrivit mycket om vad som förväntas av olika kvinnor under olika tidsperioder. En av de saker som fascinerar mig allra mest är vilka motiveringar man på samhällsnivå har haft för att berättiga dessa förväntningar. Ofta handlar det om vad som är naturligt för kvinnor och särskilt spännande blir det (tycker jag) under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när de nya biologiska och medicinska forskningsframstegen gör att man hänvisar till naturvetenskapliga orsaker. Det är ju liksom samma argument som används nuförtiden, bara i lite annorlunda förpackning.

ANDRA LÄSER