"Artificiell intelligens" ska hjälpa i framtida skolbeslut

Det kan bli svårt att få en helhetsbild när allt hänger ihop. Därför ska Borgå stad ta till ett datorprogram som visualiserar hur allt från flyttrörelser till nativitet och bostadsbehov påverkar var man borde satsa på skolor.

I Vårberga skola kommer elevantalet vara över 150 inom några år, och det innebär att skolan blir alltför trång för att fungera funktionellt. Med verktyget vill man kunna undvika dylika problem.
Max Nyberg
21.12.2020 07:30
Finland kommer att se annorlunda ut om några år, särskilt om man ser på antalet barn. Det gäller också för Borgå där man räknar med att antalet minskar med drygt 500 inom fem år – en drastisk minskning med tanke på invånarantalet. Det är också en minskning som inte faller jämnt ut över språkgrupperna och de olika stadsdelarna.

ANDRA LÄSER