Nästa vecka står äldre i fokus

Det ordnas ett digert program under äldreveckan i alla kommuner.

ROLIGT FÖR ÄLDRE. Nästa vecka är det gott om program för de östnyländska seniorerna.
Den riksomfattande äldreveckan firas den 1–8 oktober med temat ”Ikäpolvet yhdessä – Generationerna tillsammans”. I år anknyter Äldreveckan till programmet på jubileumsåret för Finlands självständighet.
I de östnyländska kommunerna bjuds seniorerna på ett omfattande och intressant program. ÖN presenterar ett plock ur programmen, på kommunernas webbsidor finns varje kommuns program i sin helhet. Du kommer direkt till kommunernas webbsidor när du klickar på kommunens namn i artikeln.

Borgå

Äldreveckan börjar med en inledningsfest söndagen den 1 oktober kl. 14 på Konstfabriken. Festtalet hålls av geriatriker Harriet Finne-Soveri.
Måndagen den 2 oktober lönar det sig att titta in på torgevenemanget på platsen utanför Lundi. Det bjuds på ärtsoppa och musik samt bland annat ett tal av stadsfullmäktigeledamot Nea Hjelt.
Tisdagen den 3 oktober kan man bekanta sig med datateknik och elektroniska tjänster på Digital mässa i entréhallen i Affärscentret Lundi.
I KoMbi-huset och Lyceiparkens skola finns det ett informationsställe där besökarna får hjälp i problem med datatekniken och i ungdomslokalerna guidar unga i de sociala mediernas värld.

Lovisa

Söndagen den 1 oktober är Lovisa stads museum öppet klockan 2-16, där utställningen Lovisa 1917-2017 visas.
Måndagen den 2 oktober klockan 15-16 kan man bekanta sig med träningsapparaterna i Servicehuset Esplanads seniorkonditionssal.
Tisdagen den 4 oktober klockan 15-16 kan man göra samma sak i Taasiagårdens seniorkonditionssal.
Onsdagen den 4 oktober klockan 14–16.30 är det fest för seniorer i Lovisa idrottshall. kaffe serveras klockan 13.30–14.30, festtalet hålls av grundtrygghetsdirektör Carola Klawér. Det blir musik, och dans till Dallapé-orkestern & Juha Hostikka.

Sibbo

Öppningen av De äldres vecka i Sibbo firas söndagen den 1 oktober kl. 14 i Nickby Hjärta. Veckan öppnas av social- och hälsovårdsutskottets ordförande Micaela Röman. På programmet står också musik och kaffeservering.
Måndagen den 2 oktober kl. 10 i Servicehuset Elsie: psykolog, forskare Marja Saarenheimo berättar om förmågan att åldras. Anförandet är på finska, men man kan delta i diskussionen även på svenska.
Tisdagen den 3 oktober ordnas Välfärdsmässan i Nickby Hjärta kl. 17–20. På minimässan kan man bekanta sig med föreningarnas, företagens och kommunens utbud.
Onsdagen den 4 oktober ordnar Sipoon Muisti ry ett minneskafé i Servicehuset Elsie kl. 10–12. Samtidigt ges information om juridiskt förutseende och intressebevakningsfullmakt.

Lappträsk

Äldreveckan inleds med en mässa i Lappträsk kyrka söndagen den 1 oktober klockan 10.
Måndagen den 2 oktober klockan 11.20–13.30 ger elever råd åt de äldre om användning av datamaskin och mobiltelefon. Platsen är Kirkonkylän koulu, och det serveras kaffe.
Tisdagen den 3 oktober klockan 12 blir det rollamarsch från Tepa på Fredsbyvägen 3 till skateboardparken.
Onsdagen den 4 oktober klockan 17 arrangeras en Finland 100-kväll på Tallmogården. Under kvällen minns man Finland 100 års väg med hjälp av berättelser, musik och bilder.

ANDRA LÄSER