Två förändringsledare behövs i landskapet

Vårdreformen behöver en egen tjänsteman inom Nylands förbund, anser landskapsstyrelsen. Och reformens övriga delar behöver också en tjänsteman.

REFORMEN SÄTTER TRYCK. Nu ska landskapet anställa två förändringsledare.
Nylands landskapsstyrelse möttes på måndagen och godkände bland annat förslaget till etapplandskapsplan 4.
Som extra ärende tog styrelsen upp frågan om strukturen för organiseringen av vård- och landskapsreformen.
Nylands förbunds byrå måste nu skyndsamt bereda anställningen av en förändringsledare för vårdreformen, anser styrelsen. Målet är att man ska ha beredskap att fatta beslut om förändringsledaren vid landskapsstyrelsens möte 7.11 eller 21.11.
Vid mötet 7 november ska förbundets utlåtande om lagutkastat om vård- och landskapsreformen ytterligare finslipas av landskapsstyrelsen.
Dessutom ska anställningen av ytterligare en förändringsledare beredas. Den här tjänstemannen ska ta hand om allt annat än det som uttryckligen berör vården.
Förändringsledarnas arbete ska ledas av en rådgivande delegation, en politisk styrgrupp, en tjänstemannagrupp och kommundirektörerna i Nyland.

ANDRA LÄSER