"Lovisa Shop" ska förevisa lokala företag på Bostadsmässan – företagarföreningen efterlyser ändå mera koordinering med staden

Ett större bolag sköter om maten och drycken på Bostadsmässans område. Men lokala företagare från andra branscher får chansen att visa upp sig i ett eget tält.

Drottningsstranden, bostadsmässan, bostadsmässoområde, Lovisa
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
16.03.2023 06:32
När bostadsmässan närmar sig har någon säkert frågat sig vilken roll det lokala näringslivet har – en fråga där en del rykten också figurerat.
Bland annat har det talats om ett visst missnöjde över Andelslaget Finlands Bostadsmässa som bestämmer vilka företag som får agera inom mässans område, särskilt kring mat och dryck. Dilemmat, som det sagts till ÖN, är att lokala företag upplever sig förfördelade till förmån för andra aktörer.
Det ryktet har ändå, om man frågar Janine Henriksson-Wiberg, ordförande för Lovisa Företagare, ingen egentlig grund.

ANDRA LÄSER