2 076 namn för församlingshemmet

Det finns två namnlistor, den ena med 1 610 namn, och den andra med 466 namn, för att bevara svenska församlingshemmet i Borgå. Båda listorna kommer att överräckas till gemensamma kyrkorådet.

Det är Anna Henning-Lindblom, medlem i domkyrkoförsamlingens kyrkoråd, som startade namninsamlingen som samlade de flesta namnen. Den andra har Borgå svenska pensionärsförening arrangerat.

I båda listorna motsätter man sig planerna på att sälja församlingshemmet på Runebergsgatan och flytta både de anställda och verksamheten till den finska församlingens församlingshem på Lundagatan.

– Domkyrkoförsamlingen med 13 000 medlemmar måste ha egna enhetliga och ändamålsenliga, identitetsskapande och identitetsstödjande utrymmen där all den verksamhet som byggts upp under åren kan fortgå. Att tränga in två församlingars verksamhet på Lundagatan hotar att rasera verksamheten.

– Vi önskar att gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige beaktar båda församlingarnas behov och önskemål.

Till skrivelserna har man också fogat en del av de motiveringar som undertecknarna har anfört. Skrivelserna har sänts vidare till distribution inför gemensamma kyrkorådets möte den 16 november.

Själva namnlistorna kommer att överlåtas till kyrkorådet före mötet.

Mer läsning