Museidirektör sökes till Borgå museum

Borgå museum letar efter en samarbetsinriktad och nytänkande direktör som kan leda museet mot framtiden.

Borgå museum söker direktör.
07.10.2021 14:14
För att ansöka om positionen som museidirektör krävs en högre högskoleexamen som inbegriper två av följande ämnen: arkeologi, etnologi, konsthistoria, kulturhistoria, historia, museologi, biologi och geovetenskap.
Man behöver också ha minst två års praktisk erfarenhet av museiarbete samt chefserfarenhet. Det förutsätts också utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillfredställande muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.
Just nu arbetar sammanlagt nitton anställda på museet. Museidirektören har helhetsansvar för museets operativa verksamhet. Arbetsgivaren är Borgå museiförening.
Fritt formulerade ansökningar, med CV, publikationskatalog och ett utvecklingsförslag för Borgå museum ska skickas in senast den 15 november 2021 till adressen museoyhdistys@porvoonmuseo.fi.
Borgå museiförenings ordförande Jukka Kullberg och tf museidirektör Juha Jämbäck ger tilläggsinformation vid behov.

ANDRA LÄSER