2018 var ett bra år men gav underskott i bokslutet

Fjolåret var för Lappträsk ett år med flera goda nyheter, men också med kostnadsöverskridningar.

Kommunstyrelsen i Lappträsk har godkänt bokslutet för 2018.

Resultatet visar ett underskott på cirka 597 000 euro medan man i budgeten räknade med ett underskott på cirka 390 000 euro.

Den största orsaken till underskottet är kostnadsöverskridningarna inom social- och hälsovårdstjänster. Koncernresultatet visar också ett underskott.

Lånen ökade något och uppgick till 2 724 euro per invånare i slutet av 2018.

Funktionellt bra

Trots allt konstaterar kommundirektör Tiina Heikka och styrelseordförande Christoffer Hällfors att 2018 var ett funktionellt bra år.

Principerna för en människoorienterad kommun börjar så småningom synas i praktiken och efter ett par års arbete lanserades Eskola-projektet i augusti för att utveckla digitala inlärningsmetoder tillsammans med Eskola by i Kannus.

Lappträsks investeringar i sysselsättningen har varit betydande och har medfört kostnadsbesparingar i arbetsmarknadsstödet. Företagen i kommunen har haft en positiv utveckling, vilket lett till förbättrad sysselsättning och större samfundsskatteintäkter.

Den största besvikelsen var att Lappträsk i slutet av december var tvungen att returnera 267 000 euro i ackumulerade skatter. Invånarantalet fortsätter också att sjunka.

Mer läsning