2016 var bra år på Hästholmen

ENERGI. Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa har haft ett bra år. Bild: Kristoffer Åberg

2016 var ett lyckat produktionsår vid Fortums kärnkraftkraftverk i Lovisa. Kraftverket producerade sammanlagt 8,33 terawattimmar elektricitet, vilket motsvarar cirka tretton procent av den totala elproduktionen i Finland.

Bolaget meddelar om saken i ett pressmeddelande. De skriver vidare att driftfaktorn på 91,1 procent var en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Elproduktionen vid enheten Lovisa 2 var den näst största i anläggningens historia.

Vid höstens årsavställning genomgick enheten Lovisa 1 en omfattande besiktningsrevision som görs vart fjärde år. Enheten Lovisa 2 genomgick en kort årsrevision. Revisionen vid Lovisa 1 varade knappt 38 dygn och vid Lovisa 2 cirka 20 dygn.

– Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade årsrevisionen modernisering av två högtrycksturbiner, byte av huvudtransformatorer och generatorbrytare samt arbeten på ånggeneratorerna. Turbinernas modernisering ökade kraftverkets verkningsgrad, vilket höjde elproduktionseffekten med sammanlagt 12 megawatt, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

2016 investerade Fortum cirka 100 miljoner euro i Lovisa kraftverk. Året innan uppgick investeringarna till cirka 80 miljoner euro. Det betydande investeringsprogrammet fortgår under de närmaste åren.

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. I årsrevisionen 2016 och de därmed förbundna förnyelseprojekten deltog därtill cirka 950 externa underhålls- och besiktningsexperter varav 80 procent var finländare.