Tider avbokas inom fysioterapin i Borgå - orsaken är personalbrist

Social- och hälsovårdstjänsterna i Borgå tvingas avboka och flytta tider inom fysioterapin på grund av det rådande coronaläget. Från och med måndag den 17 januari börjar walk in-vaccinering i Kokonhallen.

Personalbristen leder till avbokade tider inom fysioterapin i Borgå.
Avbokningarna gäller tider inom hemrehabiliteringen och en del av tiderna inom den öppna mottagningen mellan den 13 och den 23 januari. Kunderna kontaktas och erbjuds en ny tid.
På onsdagen informerade Borgå stad att reserverade tider flyttas inom tandvården och barn- och familjetjänsterna. Med hjälp av interna personalförflyttningar inom social- och hälsovården tryggas hälsostationens verksamhet och tjänsterna för äldre i servicehusen, vårdavdelningarna och hemvården.
– Vi är ledsna för att vi måste ändra bokade tider och för det besvär som det vållar kunderna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i stadens pressmeddelande.

Walk in-vaccinationer i Kokonhallen

Nästa vecka ordnas coronavaccineringar utan tidsbeställning för Borgåbor över 12 år, från måndagen den 17 januari.
Walk in-vaccineringarna ordnas i Kokonhallen, på Ishockeyvägen 3. Vid vaccineringarna erbjuds doserna ett till tre, om det gått tillräckligt lång tid sedan den förra dosen.
Det finns också gott om tider som går att boka på förhand.
– Vi uppmuntrar fortfarande alla personer över 60 år, som har fått sin andra dos före mitten av oktober, att komma och ta sin tredje dos, likaså de personer i åldern 18–59 som har fått sin andra dos före mitten av september, säger servicechef Heli Sjöblom.

Tidtabellen för walk in-vaccineringar i Kokonhallen

Mån. 17.1 kl. 8.15–17.
Tis. 18.1 kl. 8.15–17.
Ons. 19.1 kl. 8.15–17.
Tors. 20.1 kl. 8.15–17.
Fre. 21.1 kl. 8.15–17.
Lör. 22.1 kl. 8.15–15.