Insändare: Smutsskola eller strumpskola? Personalen vill ha strumpskolan kvar

Personalen i Sipoonjoki enhetsskola i skolcentret Nickby hjärta vill ha kvar strumpskolan.
22.03.2023 10:56
I Nickby hjärtas utrymmen har man, liksom i andra skolor i Sibbo, övergått till att ta av sig skorna inomhus. Detta har nu blivit ett problem för en del av eleverna, och övervakningen av tillvägagångssättet ett problem för en del vuxna i skolbyggnaden. I Nickby hjärta studerar två förskolegrupper, årskurserna 1–2 och 7–9 i Sipoonjoki enhetsskola samt Kungsvägens skolas årskurser 7–9.
Nickby hjärta är en stor skolbyggnad, vars nya del togs i användning hösten -21. Golven i den nya delen är täckta med heltäckande mattor, vilka under inga omständigheter lämpar sig för att gå på med ytterskor. Det är också omöjligt att tro att en del av skolbyggnaden skulle vara en strumpskola och en annan del inte. För de yngsta eleverna skulle detta innebära att man tar av och på sig skor av crocs-typ flera gånger om dagen och lätt glida på våta golv när man förflyttar sig till skolans gemensamma utrymmen, till exempel för att äta. Kostnaderna för de här inneskorna skulle betalas av utbildningens anordnare, det vill säga kommunen.
Är det inte helt klart och tydligt att både de offentliga utrymmen och klassrummen i en stor skola förblir renare och trivsammare om användarna av utrymmena tar av sig ytterskorna och ytterkläderna inomhus? 
Till ett gott uppförande hör det till att lära sig att ta av sig ytterkläder och skor inomhus på arbetsplatser och i skolan.
I vår kultur hör det till att ta av sig ytterskorna när man kommer hem, så varför inte också när man kommer till skolan? Att lämna ytterskorna vid klädhängarna håller skolans inomhusluft renare. Självklart behöver eleverna säkra klädhängare eller skåp där de kan förvara sina egna saker och kläder tryggt.
Även bildningsutskottet, vars främsta uppgift sannolikt är att säkra och fördela lärande- och undervisningsresurser på kommunal nivå, har nu tagit ställning i ärendet. Utskottet som inte borde behöva ta del i skolornas dagliga aktiviteter, kläder, gardiner eller radavstånd i anteckningsböcker.
Utöver undervisningen har skolan även en samhällsfostrande uppgift. Detta pedagogiska arbete görs av lärare och annan skolpersonal varje dag. Till ett gott uppförande hör det till att lära sig att ta av sig ytterkläder och skor inomhus på arbetsplatser och i skolan. Vi hoppas att vårdnadshavarna, de förtroendevalda och tjänstemän stödjer skolpersonalens pedagogiska arbete och ger skolorna ro att skapa de verksamhetsmetoder de anser sig vara lämpliga.
Vi förstår att förändringar av arbetssätt tar sin tid, men vi vet att det tillför trygghet, komfort och renlighet i arbetsmiljön för alla. Vårdnadshavare vill knappast att unga, än mindre små barn och förstaklassare, tillbringar hela skoldagar inomhus i sina ytterskor. Som arbetsgivare är kommunen knappast redo att ta bort de heltäckande mattorna i den nya delen av skolan och öka städfrekvenserna jämfört med de nuvarande. Rena och torra golv är en viktig inomhuslufts- och arbetarskyddsfråga, både för elever och personal. Vi vill ha en strumpskola, inte en smutsskola.
Personalen vid Sipoonjoki enhetsskola

ANDRA LÄSER