Insändare: Det ser mörkt ut för kulturinvesteringar i Borgå

Det är en kulturskandal att Borgå inte har ett konstmuseum, konstaterade Borgås tidigare museichef Merja Herranen som i ett reportage 2015 visade upp den bråkdel av de skatter som då fanns lagrade på museets vind. 
10.05.2023 14:31
Borgåbördige Gustav Djupsjöbacka publicerar (ÖN 8.5.23) ett tankeväckande inlägg om Borgås anspråkslösa satsning på kulturen. Det vi ser i dag ger inte optimism om vad framtiden för med sig på området.
För fem år sedan presenterade en inofficiell expertgrupp av kultur- och miljösakkunniga ett utvecklingsprojekt kallat ARK. Den kompetenta gruppen motiverade förslaget med de uppenbara synergimöjligheter en gemensam enhet för kultur och miljö kunde erbjuda i Borgå-sammanhanget. I första hand kunde de hundratals bort gömda konstverk som staden äger presenteras för allmänheten.
Regeringens beslut att bevilja nationell stadsparksstatus för stadens värdefullaste naturmiljö skulle ge ett unikt tillskott till den gemensamma helheten. Något alldeles särskilt kunde skapas via den här för Borgåförhållande spännande satsningen, som skulle kunna vara något speciellt också i rikssammahang.
När ARK-projektet publicerades uppstod en förlägen tystnad i de beslutsfattande skikten i stadsförvaltningen. Ingen egentlig officiell behandling av det intressanta projektet genomfördes. Attityden i sig var en skandal. Vad man än kan tänka om detaljer i förslaget så var det hur som helst det mest intressanta nytänkandet på området i Borgå. Man hade kunnat förväntat sig att också privata intressen varit intresserade av att delta.
Som Djupsjöbacka noterar har nu idrottsprojekt tagit överhand i investeringsfunderingarna i staden. Ett avgörande steg var stadens beslut att grunda en särskild projektförvaltning för idrottsinvesteringarna i Kokon med en operativ ledning och en heltidsanställd projektchef. De viktigaste politikerna skulle övervaka och styra verksamheten. Allt detta skulle ge Kokon projektet en speciell prioritetsstatus. Verksamheten har som grund en konsultrapport som radar upp en mängd betydande investeringsbehov. Ifall ens en del av dem förverkligas går tiotals miljoner euro enbart till Kokon.
Man kan gott instämma med Djupsjöbacka att det är dags att ’investera i kulturen’. Dessvärre syns inga tecken på att så kommer att ske under en något så nära framtid i Borgå. Attityden till ARK-skissen var redan oroväckande. Utöver Kokon har Borgå satsat stort på Östbanan, den tänkta järnvägsförbindelsen från Helsingfors via Borgå till Kouvola. Det kommande statsministerpartiet har i alla fall krävt nedskärningar av statsbudgeten på 2 miljarder euro, vilket nödvändigtvis hotar nya och mindre prioriterade projekt som just Östbanan. Allting verkar som om de betydande anslag Borgå bidragit med för planeringen hotar gå vind för våg. Statens beredskap för byggnationsfinansieringen särskilt för den lågprioriterade Östbanan ser ut att var mer än osäker .
Det ser alltså mörkt ut för kulturinvesteringar i Borgå. Ingen seriös beredning har gjorts utöver ARK, som staden tycks ha lagt på hyllan. Jag hoppas innerligen att någon progressiv makt i stadens ledning ser till att ARK åtminstone plockas fram för seriös beredning.
Kaj Bärlund, Minister

ANDRA LÄSER