Gemenskap är viktigt när samhället förändras

Koppla ihop rätt motto med rätt kommun. Vilken östnyländsk ort är Drömmarnas stad? Var vill man att du ska Börja din dag på skogsstigen, och var hittar du Liten stad, stora upplevelser?

Tre kommuner längs den östnyländska kusten som alla har eller snart kommer att få ny strategi.

Lovisa stad har gjort en strategi som tar sikte på år 2022. Sibbo slog nyligen fast sin strategi, som gäller 2018-2021.

Borgå jobbar just nu med sin strategi, och man beslutade att sikta ordentligt in i framtiden, tolv år framåt. Långsiktig, visionär, koncis och tydlig är ledorden för den nya strategin, som ska godkännas före sommaren.

Borgå förändras. Människor flyttar hit, andra flyttar bort, nya bostadsområden växer fram, centrum blir större. Ofta tänker man på tillväxt, arbetstillfällen och ökad välfärd när framtidens drömmarnas stad målas upp. Hur vill du att ditt Borgå ska vara i framtiden?

Nytt grepp är att strategin arbetas fram i växelverkan mellan beslutsfattare, personal, invånare och näringslivet. Det visar på fräscht nytänkande att inkludera alla som bor, jobbar och lever i Borgå.

Det innebär också ett ansvar för beslutsfattarna när strategin i vår slås fast att visa att man faktiskt lyssnar på invånarna och näringslivet, att deras röst hörs när linjerna dras upp för framtiden.

Inkluderingen av invånare i processen lägger också en del av ansvaret på invånarna. När möjligheten erbjuds att delta med den kunskap och kompetens som var och en besitter gäller det att inte försitta chansen.

Den första av tre diskussionskvällar inom ramen för Club Strategi, ett samarbete mellan Borgå stad, tidningen Östnyland och Borgå folkakademi, arrangerades för ett par veckor sedan och på torsdag är det dags för den andra kvällen. Club Strategi är en konkret möjlighet att delta i arbetet med den nya strategin och komma med egna tankar, idéer och visioner.

I tre arbetsgrupper – livsmiljö, företagsamhet och mångkultur/ internationalism – samlades Borgåbor i olika åldrar, av olika nationaliteter och i olika livssituationer för att diskutera vad som är bra i dag och vad som kan utvecklas.

Det är väl knappast en överraskning att naturen, lugnet och Gamla stan toppar listan över styrkorna. Men också atmosfären som en liten stad med urban miljö, turismen, kulturen nämns som styrkor som stärker varumärket Borgå.

Men Borgå beskrivs också som en försiktig stad, med för stor tillit till gamla och invanda tankesätt, trög byråkrati och murar mellan infödda och nyinflyttade som gör det svårt att bygga nya gemenskaper.

Allt kan vi inte påverka. Digitaliseringen förvandlar samhället, och innebär en lika stor förändring som industrialismen betydde för ett par hundra år sedan. Nya tekniklösningar gör att många jobb försvinner, och synen på arbete förändras.

Men behovet av gemenskap förändras inte. Samhället handlar om gemenskap, tillsammans är vi samhället. Hur vi skapar möjligheter till gemenskap är alltså en betydelsefull del av en strategi.

Nu har du din chans att säga din åsikt, att delta med din kunskap och erfarenhet. På torsdag, den 15 februari, är det dags för den andra diskussionskvällen i Club Strategi.

Fick du tre rätt? Borgå – Drömmarnas stad? Sibbo – Börja din dag på skogsstigen. Lovisa – Liten stad, stora upplevelser.

ANDRA LÄSER