Den finlandssvenska identiteten skapades i föreningslivet

De svenskspråkiga föreningarna har haft en avgörande betydelse i uppkomsten och utvecklingen av den finlandssvenska identiteten. Det hävdar Maria Saaristo som försvarar sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet på torsdag.

Maria Saaristos doktorsavhandling visar att de svenskspråkiga föreningarna har haft en viktig roll som garanter för den finlandssvenska identiteten.
29.08.2020 14:30
I det tidigare ståndssamhället var yrket den viktigaste identifikationsfaktorn i Europa, medan modersmålet hade en underordnad betydelse. De språkbaserade nationella rörelserna lyfte språkets roll till en identitetsfaktor på 1800-talet.
– Det var först i samband med nationalismens framväxt i Europa som språket fick en större betydelse i identitetsbygget, säger forskaren Maria Saaristo.
De svenskspråkiga i Finland betraktade alltså inte sig själva som en etnisk grupp efter skilsmässan från Sverige 1809.

ANDRA LÄSER