Svenska församlingshemmet töms – beslutet om församlingslokalerna i Borgå torde fattas nästa vecka

Om en dryg vecka blir det slutligt klart att Borgå domkyrkoförsamlings verksamhet i fortsättningen ska ske i hyrda lokaler och att ingen tillbyggnad planeras vid Lundagatan 5, alltså vid det finska församlingshemmet.

Det blir ingen tillbyggnad vid Lundagatan 5, finska församlingshemmet i Borgå, om gemensamma kyrkofullmäktige godkänner kyrkorådets förslag.
Gemensamma kyrkorådet i Borgå föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige, som är samfällighetens högsta beslutande instans, att svenska församlingshemmet vid Runebergsgatan 24 sätts till försäljning och att Borgå svenska domkyrkoförsamling trots det garanteras tillräckliga verksamhetsförutsättningar.

ANDRA LÄSER