Förmågan till dialog sätts på prov

Offentlighet, öppenhet och kommunikation verkar vara en svår bit i många kommuner. Lovisa är det senaste exemplet där bristande transparens orsakar oro och osäkerhet.

Bakgrunden är att en ny delgeneralplan kan, om den förverkligas, leda till tvångsinlösning av fastigheter i Valkom och att familjer måste flytta bort.