Projekt för hobbyverksamhet får fortsättning i Borgå

Den så kallade Borgåmodellen, ett projekt som ska göra det möjligt för alla barn och ungdomar att ha en trevlig och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen, har fått fortsatt finansiering.

Borgåmodellens syfte är att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att ha en trevlig och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen.
ÖN
06.05.2022 14:10
Staden har fått 150 000 euro i projektfinansiering för att projektet ska kunna fortsätta under läsåret 2022–2023.
Nationellt heter projektet Finlandsmodellen. I Borgå går projektet under namnet Borgåmodellen för hobbyverksamhet.
Borgå stad har varit med i projektet sedan våren 2021, då Tolkkisten koulu och Eklöfska skolan deltog som pilotskolor. Läsåret 2021–2022 deltog femton grundskolor och tillsammans med dem har man byggt vidare på verksamhetsmodellen.
Under läsåret 2022–2023 kommer man att erbjuda avgiftsfri hobbyverksamhet i alla 24 skolor i Borgå, även i den privata skolan Fredrika.
Med hjälp av projektet strävar man i synnerhet efter att stödja de barn och ungdomar som ännu inte har någon hobby.

ANDRA LÄSER