Nu ska Sköldviks nya företagsområde uppstå

Byggarbetena i det som kallas Nyby inleds nu. Meningen är att skapa ett företagsområde i anslutning till Sköldvik.

Nyby, här i en illustration, innebär företagstomter i anslutning till Sköldvik.
02.03.2021 10:10
Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo, uppger Borgå stad i ett pressmeddelande. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter därmed bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät på norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde.
Sköldviks företagsområde har planlagts som del av utvecklingen av parken för bioekonomi och cirkulär ekonomi i Sköldvik. Målet är, som det formuleras i pressmeddelandet, att "området blir ett mångsidigt företagsområde i Kullo som uppfyller dagens krav, är snyggt med tanke på stadsbilden, har en tydlig kvartersstruktur och lockar ny företagsverksamhet".
Området får en ny matargata, Kullo industriväg. Namnet på Nybyvägen ändras inte och Nybyvägen bevaras som en central tomtgata. Dessutom byggs nya tomtgator till företagstomter och en ny anslutning till området från Nestevägen.
I markbygget strävar man efter en massbalans enligt principer för cirkulär ekonomi för marksubstanser. Borgå stad medverkar i Finlands miljöcentrals projekt Circwaste som föregångarkommun. I pressmeddelandet noteras att man "utvecklar energi- och materialeffektivitet med hjälp av en färdplan för cirkulär ekonomi". I praktiken betyder det att marksubstanser och stenmaterial utnyttjas så att man sparar värdefulla naturresurser samtidigt som tung trafik till och från området minskar. Samtidigt minskar utsläppen och kostnaderna.
Upphandlingens entreprenadspris är ca 5,7 miljoner euro, och huvudentreprenör är Louhintahiekka oy. Arbetena ska bli färdiga i slutet av 2022.
På norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde, vid Nybyvägen och Metsäpirttivägen kommer det att finnas över trettio nya företagstomter – dels på stadens mark, dels på privatägd mark. Marknadsföringen av stadens tomter börjar i år.

ANDRA LÄSER